Govor o cenzuri zahteva natančnost glede njenega domnevnega predmeta: primer afere Handke

  • Louise L. Lambrichs
Ključne besede: literatura in cenzura, avstrijska književnost, Handke, Peter, politični angažma, svoboda govora, zgodovinski spomin

Povzetek

Marca 2006 se je Peter Handke udeležil Miloševićevega pogreba in v svojem govoru poudaril, da še vedno ne pozna prave resnice o jugoslovanski vojni in Miloševićevi odgovornosti zanjo. Ta dogodek je sprožil škandal oziroma afero, ki so jo poimenovali »afera Handke«, začela pa se je s peticijo pisateljice Elfriede Jelinek in drugih umetnikov. Trdili so, da je Handke žrtev »cenzure«. Pri rekonstrukciji te afere bom preučila številna vprašanja: je bilo potrebno reči, da je Handke žrtev »cenzure«? Kakšna so bila stališča ljudi, ki so Handkeja vzeli v bran? Kakšno je bilo stališče tistih, ki so ga kritizirali? Ali vsi sploh govorijo o isti stvari ? Očitno je odgovor na ta vprašanja odvisen od tega, kaj naj bi veljalo za predmet cenzure: sam avtor (ki lahko svobodno govori o čemerkoli) ali stvar, o kateri pripoveduje – torej zelo kruta vojna in genocid v Bosni.

Literatura

Freud, Sigmund. Malaise dans la civilisation. Pariz: PUF, 1971.

Garde, Paul. Vie et mort de la Yougoslavie. Pariz: Fayard, 1992.

Goldschmidt, Georges-Arthur. Peter Handke. Pariz: Seuil, 1988.

Grmek, Mirko D. La guerre comme maladie sociale. Pariz: Seuil, 2001.

Grmek, Mirko D., Marc Gjidara, Neven Šimac. Le nettoyage ethnique, documents sur une idéologie serbe. Pariz: Fayard, 1993.

Handke, Peter. Autour du grand tribunal. Pariz, Fayard, 2003.

Lambrichs, Louise L. Le cas Handke. Pariz: Inventaire-Invention, 2003.

– – –. L’effet papillon. Pariz: Inventaire-Invention, 2007. [Objavljeno tudi kot Efekt Leptira. Sarajevo: Armis Print, 2007.]

– – –. Nous ne verrons jamais Vukovar. Pariz: Philippe Rey, 2005. [Objavljeno tudi kot Vukovar nikad nečemo vidjeti. Zagreb: Naklada Luka, 2007.]

Laplace, Yves. Considérations salutaires sur le désastre de Srebrenica. Pariz: Seuil, 1998.

Le Brun, Annie. Les Assassins et leurs miroirs. Pariz: Jean-Jacques Pauvert au Terrain vague, 1993.

Le Nouvel Observateur, Reporters sans frontières. Le Livre noir de l’ex-Yougoslavie. Pariz: Arléa, 1993.

Lukić, Renéo. L’Agonie yougoslave (1986–2003). Quebec: Les Presses de l’Université de Laval, 2003.

McDonald, Michael. »The Apologist.« The American Scholar, 2007. 1. januar 2008. http://www.theamericanscholar.org/archives/sp07/theapologist-mcdonald.html.

Objavljeno
2017-10-04