Tatlin, El Lisicki in Kosovel

  • Janez Vrečko
Ključne besede: literarna avantgarda, konstruktivizem, literatura in mehanika, človek-stroj, Tatlin, Vladimir, El Lisicki, Kosovel, Srečko

Povzetek

Razprava najprej analizira pojem in oznako »kons« in jo poveže z značilnim sovjetskim krajšanjem besed (loksvešč), ki so ga prevzeli tudi nekateri evropski avantgardisti (merzmont). V manifestu Mehanikom Kosovel ne polemizira le z Marinettijevim »mehaničnim človekom«, ampak tudi z ideološko opredeljenim Tatlinovim »človekom-strojem«, kot so Tatlinovo umetnost napačno razumeli berlinski dadaisti. Kosovel je, sledeč Elu Lisickemu, v konsih uveljavil praznino, ki se spreminja v plankonveksni in plankonkavni prostor, v črke v prostoru, kjer ni več ne perspektive ne gravitacije. Uporaba inženirskih skic, geometrijskega materiala in prostorske opredeljenosti konsov je vsebino in obliko učinkovito združevala v novo organično celoto, kar potrjuje, da je Kosovel poznal ruski in evropski konstruktivizem.

Literatura

Aleksić, Dragan. »Tatlin. HP/s+Človek.« Zenit (1921): 8–9.

Bajt, Drago. Ruski literarni avantgardizem: futurizem, konstruktivizem, absurdizem. (Literarni leksikon 27). Ljubljana: ZRC SAZU in DZS, 1985.

Berger, Aleš. Dadaizem. Nadrealizem. (Literarni leksikon 14). Ljubljana: ZRC SAZU in DZS, 1981.

Černigoj, Avgust. »Moderni oder.« Mladina (1927): 1.

Černigoj, Thea. »Ruska nova umetnost.« Naš glas (1926): 5–7.

Erenburg, Ilja in El Lisicki. »Ruska nova umetnost.« Zenit 17/18 (1922): 51.

Flaker, Aleksandar. Nomadi ljepote. Intermedijalne studije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1988.

– – –. »Spirala/optimalna projekcija.« Pojmovnik ruske avangarde 9. Ur. Aleksander Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1984. 176.

Golubović, Vida. »Berlinska dada/Tatlin.« Pojmovnik ruske avangarde 6. Ur. Aleksander Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989. 262.

Grübel, Rainer. »Lokalni princip.« Pojmovnik ruske avangarde 6. Ur. Aleksander Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989. 121.

Gspan, Alfonz. »Neznani Srečko Kosovel.« Prostor in čas 8–12 (1973).

Hansen-Löve, Aage. Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Dunaj, 1978.

Kosovel, Srečko. Integrali ‘26. Ur. in uvod napisal Anton Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967; 1984 (2. izd.); 1992 (3. izd.).

– – –. Zbrano delo. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1964–1977.

Lisicki, El. »K. und Pangeometrie.« Europa Almanach. Potsdam, 1925.

Lodder, Christian. Russian Constructivism. New Haven/London, 1985.

Merz 8/9 (1924): 73.

Ocvirk, Anton. »Uvodna beseda. Srečko Kosovel in konstruktivizem.« Srečko Kosovel. Integrali ‘26. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967; 1984 (2. izd.); 1995 (3. izd.).

Pogačnik, Jože. »Slovenski konstruktivizem.« Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. (Obdobja 5). Ur. Franc Zadravec idr. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1984. 155–171.

Strigalev, V. O nekatoryh novyh terminah v ruskom iskustve XX. Moskva, 1976.

Troha, Vera. Futurizem. (Literarni leksikon 40). Ljubljana: ZRC SAZU in DZS, 1993.

Umanski, Konstantin. »Der Tatlinismus oder die Maschinenkunst.« Der Ararat (1920).

Weisgerber, Jean. Les avant-gardes littéraires au XXe siècle. I. Histoire, II. Theorie. (A Comparative History of Literatures in European Languages 4, 5). Budimpešta: Akadémiai Kiadó, 1984 (I), 1986 (II).

Zadova, Larisa Aleksejevna. Suche und Eksperiment: aus der Geschichte der Russischen und Sowjetischen Kunst zwischen 1910 und 1930. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1978.

Zadravec, Franc. Srečko Kosovel 1904–1926. Koper: Lipa; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1986.

Ziegler, Rosemarie. »Kručonih Aleksej.« Pojmovnik ruske avangarde 3. Ur. Aleksander Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1985.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave