Periodizacija slovenske in češke književnosti ter dva tokova v češki medvojni književnosti (prispevek k razpravi)

  • Ivo Pospíšil
Ključne besede: primerjalna literarna veda, slovenska književnost, češka književnost, literatura in ideologija, literarna periodizacija, modernizem, literarna avantgarda, Čapek, Karel, Durych, Jaroslav

Povzetek

Avtor študije se ukvarja s problemom periodizacije slovenske in češke književnosti, pri čemer se podrobneje posveti obdobju med prvo in drugo svetovno vojno. Češka in slovenska medvojna književnost sta se razvijali v podobnem, toda hkrati različnem političnem in kulturnem okolju. Obstajala so podobna gibanja in tendence, toda rezultati niso bili enaki: različne politične in kulturne okoliščine ter različni ideološki tokovi (marksizem, katolištvo) so pripeljali do različnih rezultatov. Čehi skoraj niso imeli katoliških odpadnikov, več je bilo katoliških osebnosti in skrajnežev, podobno je bilo na avantgardni ali komunistični strani. Pravilo o relativni nezdružljivosti čeških levo usmerjenih in katoliških umetniških pozicij seveda pozna nekaj izjem: ena izmed njih je češki komunistični pesnik z duhovno usmeritvijo František Halas (1901–1949). Liberalno-demokratični ter religiozni in duhovni tokovi v češki književnosti (René Wellek) so v članku prikazani s primerjavo Karla Čapka in Jaroslava Durycha.

Literatura

Bednaříková, Hana. Česká dekadence: kontext, text, interpretace. Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury, 2000.

Bradbrook, Bohuslava R. Karel Čapek: In Pursuit of Truth, Tolerance, and Trust. Brighton: Sussex Academic Press, 1998.

Bradbrooková, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. Prague: Academia, 2006.

Bucco, Martin. René Wellek. Boston, 1981.

Čapek, Karel. Čtení o T. G. Masarykovi. Ed. Miroslav Halík. 2nd edition. Prague: Česká expedice & Riopress, 1998.

– – –. Francouzská poezie: Překlady. Prague, 1936.

– – –. Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. Prague, 1965.

– – –. Hovory s T. G. Masarykem. Prague: Čs. spisovatel, 1990.

– – –. Kapesní povídky. Prague, 1971.

– – –. Univerzitní studie. Prague: Čs. spisovatel, 1987.

Debeljak, Aleš, ed. The Imagination of Terra Incognita: Slovenian Writing 1945–1995. New York: White Pine Press, 1997.

Dewey, John. Rekonstrukce ve filozofii. Prague, 1929.

Dolgan, Marjan, ed. Kriza revije Dom in svet leta 1937: Zbornik dokumentov. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Durych, Jaroslav et al. Jaroslav Durych: Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. Ed. Jitka Uhdeová. Brno: Atlantis, 2000.

Fialová, Zuzana, ed. Jaroslav Durych publicista. Prague: Academia, 2001.

Janáčková, Jaroslava. Česká literatura 2: Od romantismu do symbolismu (19. století). Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Janáčková, Jaroslava, and Jaroslava Hrabáková, eds. Česká literatura na předělu století. Jinočany: H&H, 2001.

Kudělka, Viktor. Boje o Karla Čapka. Prague, 1987.

– – –. Slovinská literatura II. Brno: UJEP, 1976.

Machala, Lubomír, and Eduard Petrů, eds. Panorama české literatury: Literární dějiny od počátků do současnosti. Olomouc: Rubico, 1994.

Marek, Pavel, ed. Česká katolická moderna. Prostějov: Muzeum Prostějovska and Olomouc: Katedra politologie FF UP, 1998.

Matuška, A. Člověk proti zkáze: Pokus o K. Čapka. Prague, 1963.

Merhaut, Luboš. Cesty stylizace v české literatuře na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Prague: ČSAV, 1992.

Měšt’an, Antonín. Česká literatura 1785–1985. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987.

Michl, Josef B. Laureatus – laureate: Nositelé Nobelovy ceny za literaturu a čeští kandidáti. Třebíč: Arca JiMfa, 1995.

Ohme, Andreas. Karel Čapeks Roman Der Krieg mit den Molchen: Verfahren – Intention – Rezeption. Frankfurt ob Majni etc.: Peter Lang, 2002.

Pospíšil, Ivo. “Baroko jako historicky vymezený fenomén a jako kulturní typ: Barokový slavismus Milana Kopeckého a publicistika Jaroslava Durycha.” Pons Strigoniensis: Studia: Nové interpretace českého baroka. A Cseh barokk új interpretrációi. Esztergom & Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004. 11–24.

– – –. “Individualita a proud: Lev Tolstoj a ruská moderna.” Problémy ruskej moderny. Nitra, 1993. 95–103.

– – –. “Jedna česko-ruská literární spirála.” Čs. rusistika 5 (1990): 257–265.

– – –. Labyrint kroniky. Brno: Blok, 1986.

– – –. “Rozeklaná krása (Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm).” Slavica Litteraria 10.4 (2001): 129–131.

– – –. “Rozhovor s prof. PhDr. Josefem Michlem, CSc. na téma Sever je má láska …” Univerzitní noviny 5 (31 May 1998): 43–45.

– – –. “Sägner och legender fran Tjeckien och Slovakien [...]“ Slavica Litteraria 10.2 (1998): 121–122.

– – –. “Setkání textů, které se vpíjejí pod kůži (Jaroslav Durych publicista, připravila Zuzana Fialová).” HOST 10 (2002): v-vi.

– – –. “Slovinská tradice a současnost (Kriza revije Dom in svet leta 1937; The Imagination of Terra Incognita).” Opera Slavica 13.1 (2003): 70–71.

Pospíšil, Ivo, and Miloš Zelenka. René Wellek a meziválečné Československo: Ke kořenům strukturální estetiky. Brno: Masarykova univerzita, 1996.

Pynsent, Robert B. Julius Zeyer: The Path to Decadence. The Hague: Mouton, 1973.

– – –. Pátrání po identitěv. Jinočany: H&H, 1996.

– – –. Question of Identity: Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality. London etc.: Central European University Press, 1994.

– – –. “Tolerance and the Karel Čapek Myth.” The Slavonic and East European Review 78.3 (2000): 331–353.

Uhle, Dorothea. Avantgarde, Zivilisationskritik und Pragmatismus in Karel Čapeks Boží muka. Frankfurt etc.: Peter Lang, 2006.

Voisine-Jechová, Hana. Dějiny české literatury. Jinočany: H&H, 2005.

Wellek, René. Immanuel Kant in England. Princeton: Princeton University Press, 1931.

– – –. “The Two Traditions of Czech Literature.” Essays on Czech Literature. The Hague: Mouton, 1963. [Originally in: Slavic Studies. Ed. A. Kaun and E. J. Simmons. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1943. 213–228].

Wollman, Frank. Dramatika slovanského jihu. Prague: Nákladem Slovanského ústavu, 1930.

– – –. Slovenska dramatika. Trans. Andrijan Lah. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2004.

– – –. Slovinské drama. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského, 1925.

Zadravec, Franc: Slovenska književnost II. Ljubljana: DZS, 1999.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop