Kategorija tesnobe v kratki prozi: Slavko Grum in Franz Kafka

  • Alenka Jensterle Doležal
Ključne besede: slovenska književnost, nemška književnost, kratka proza, tematologija – tesnoba, Grum, Slavko, Kafka, Franz, primerjalne študije

Povzetek

Prispevek je primerjalne narave in se ukvarja s kategorijo tesnobe v kratki prozi Slavka Gruma (1901–1949) in Franza Kafke (1883–1924), ekspresionističnih avtorjev, ki ju lahko imamo za predhodnika eksistencialistične literature. Metafizična tesnoba, povezana z dojemanjem časa, je del atmosfere njunih pripovednih svetov.

Literatura

Adorno, Theodor W. »Aufzeihnungen zu Kafka«. Prismen. München, 1963. 248–281.

Benyovsky, Ladislav. »Strách a údiv jako čas zřístupňující zkušenosti«. Schizma. Filozofie 20. století. Ur. M. Nitsche, P. Sousedík, M. Šimsa. Praga: Filosofia, 2005. 157–163.

Brod, Max. »The Castle’s Genesis«. Franz Kafka Today. Ur. Angel Flores in Homer Swander. Madison, 1958. 161–164.

– – –. Franz Kafka. Eine Biographie. Praga: Verlag Heinr. Mercy Sohn, 1937.

– – –. Franz Kafka. Eine Biographie. Frankfurt ob Majni, 1954.

David, Claude (ur.). Franz Kafka, Themen und Probleme. Götingen: Vandenhoeck Ruprecht, 1980.

Dolgan, Marjan. Tri ekspresionistične podobe sveta. Ljubljana: ZRC SAZU, 1996.

Emrich, Wilhelm. Franz Kafka, Das Baugesetz seiner Dichtung. Athenaion: Bonn, 1958.

Emrich, Wilhelm in Goldman B. (ur.). Franz Kafka. Symposyum. Mainz: Akademie der Wischensaft und der Literatur, 1983. (zv. 62).

Franz Kafka. Kritik und Rezeption, 1924–1938. Frankfurt ob Majni: Fischer Verlag, 1983.

Glušič, Helga. »Slovenska ekspresionistična kratka proza«. Ekspresionizem. Obdobja 5. Ur. Franc Zadravec. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 1984.

Goldstücker, Eduard. »Über Franz Kafka aus der Prager perspektive.« Franz Kafka aus Prager Sicht. Ur. Eduard Goldstücker. Praga: Academia Verlag, 1966. 23–43.

Goldstücker, Eduard, Kautman, F. in Reiman, P. (ur.). Franz Kafka. Liblická konference 1963. Praga: ČASV, 1963.

Grum, Slavko. Zbrano delo I. Ur. Lado Kralj. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976.

– – –. Pisma Joži. Maribor: Obzorja, 2001.

Grün, Herbert. »Čarodej brez moči«. Slavko Grum. Goga. Maribor: Obzorja, 1957.

– – –. »Preplet norosti in bolečin«. Nova obzorja 12 (1954): 753–755.

Henel, Ingeborg C. »Kafka als Denker«. Franz Kafka, Themen und Probleme. Ur. Claude David. Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980.

Hribar, Tine. »Zakoni Franza Kafke. Uvodna študija.« Franz Kafka. Babilonski rov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. 245–265.

Jarc, Miran. »Franz Kafka«. Dom in svet (1931): 389–393.

Kafka, Franz. Achtliche Schriften. Ur. Klaus Hermsdorf. Berlin: Akademie Verlag, 1984.

– – –. Babilonski rov. Prev. Lado Kralj in Jože Udovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

– – –. Beschreibung eines Kampfes: Novellen, Skizzen, Aphorismen. Ur. Max Brod. Frankfurt ob Majni: Fischer Taschenbuch Verlag, 1980.

– – –. Popis jednoho zápasu. Novely, črty, aforismy. Pozůstalosti. Ur. Josef Čermák. Prev. Vladimír Kafka. Praga: Odeon, 1968.

– – –. Splet norosti in bolečin. Ur. in prev. Herbert Grün. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961. (Kondor 46).

Kautman, František. »Franz Kafka und der tschechischen Literatur«. Franz Kafka aus Prager Sicht. Ur. Eduard Goldstücker. Praga: Akademia Verlag, 1966.

Kosík, Karel. »Kafka in Hašek«. Slovenske pohledy 79.4 (1963): 80–84.

Kralj, Lado. »Literatura Slavka Gruma«. Razprave, Razred za filološke in literarne vede SAZU, 7 (1970).

Ludvik, Dušan. »Kafka bei den Jugoslavien«. Franz Kafka aus Prager Sicht. Ur. Eduard Goldstücker. Praga: Akademia Verlag, 1966. 229–237.

Mayr-Caputo, Marie Luise. Franz Kafka: Eine Kommentierte Bibliographie der Sekundarliteratur (1955–1980). Bern: A. Francke, 1987.

Novak Popov, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza. Obdobja 23. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.

Pirjevec, Dušan. »Franz Kafka in evropski roman«. Franz Kafka. Grad. Ljubljana: CZ, 1967.

Reis, Wibrecht. Transcendenz als Terror: Eine Religionsphilosophische studie über Franz Kafka. Heidelberg: Schneider, 1977.

Sviták, Ivan. »Kafka – ein Philosoph«. Franz Kafka aus Prager Sicht. Ur. Eduard Goldstücker. Praga: Academia Verlag, 1966.

Zadravec, Franc (ur.). Ekspresionizem. Obdobja 5. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1984.

– – –. Slovenska ekspresionistična literatura. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Pomurska založba,1993.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop