Obvladovanje obleganja. Ideologija in zgodba o obleganju Leningrada in varšavski vstaji v delih Adamoviča in Granina ter Białoszewskega

Avtorji

  • Dieter De Bruyn
  • Michel De Dobbeleer

Ključne besede:

literatura in ideologija, slovanske književnosti, 2. svetovna vojna, velika pripoved, Bahtin, Mihail

Povzetek

Nekatere najznamenitejše pripovedi slovanskih kultur o trpljenju so se rodile iz travmatičnih izkušenj druge svetovne vojne. S poročili o življenju mest, ki so jih oblegali ali zajeli nacisti, je nastal poseben »pod-žanr«. Skupna značilnost pripovednih predstavitev blokade Leningrada, bitke za Stalingrad in varšavske vstaje se zdi to, da ohranjajo eno samo, ideološko vodilno »veliko pripoved« (»metapripoved«) ter njen prevladujoč diskurz o kolektivnem trpljenju. – Z vključitvijo junaškega odpora, velikega števila nedolžnih žrtev ter drugih »dokazov o hudobnosti sovražnika« v zgodbo je po eni strani precej lahko poudariti junaštvo obleganih, po drugi strani pa podlost njihovih nacističnih nasprotnikov. Propagandna vsebina, ki jo oblikuje takšen poseg (velike pripovedi) v zgodbo, se pojavlja v skoraj vseh vojnih kontekstih, ne glede na kraj in čas. V tem procesu izgine izražanje »proti-ideoloških« občutkov izgube in bolečine, ki so jih doživljale številne žrtve. Konkretne osebne izgube je pogosto težko vključiti v obstoječe velike pripovedi in zdi se, da je odsotnost zgodbe logična posledica izražanja neideologiziranih, travmatičnih občutkov. – V razpravi se tega vprašanja lotevamo s stališča Bahtina. Natančneje, trdimo, da lahko slovanske velike pripovedi o osvoboditvi pomembnih mest, ki izhajajo iz močno ideologizirane druge svetovne vojne in razodevajo »zgodbo o poslanstvu«, najdejo svoje vzporednice v posameznih osebnih poročilih o istih krutostih. Medtem ko so prve predvsem »monološke« in jih opredeljuje »epska« zgodba, se v drugih kažejo značilnosti »polifonije« in odsotnost zgodbe. Da bi ponazorili svojo hipotezo, smo razčlenili dve zelo različni besedili iz komunističnega obdobja, ki se obe trudita izpodbijati monološko in epsko veliko pripoved: novinarsko mojstrovino Aleša Adamoviča in Daniila Granina Blokadnaia kniga (1977–1981), ter intimno literarno črtico Pamiętnik z powstania warszawskiego (1970) Mirona Białoszewskega. Medtem ko se prva ne more izogniti ideološkemu prizvoku, je druga radikalnejša v svoji razgradnji velike zgodbe o varšavski vstaji.

Literatura

Adamovich, Ales, and Daniil Granin. Blokadnaia kniga. Introd. A.P. Kriukovskikh. Leningrad: Lenizdat, 1984. 16 July 2009. http://www.fictionbook.ru/author/adamovich_ales/blokadnaya_kniga/adamovich_blokadnaya_kniga.html.

– – –. A Book of the Blockade. Trans. H. Perham. Moscow: Raduga, 1983.

Altrichter, Helmut, ed. GegenErinnerung. Geschichte als politisches Argument im Transformationsprozeß Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas. München: Oldenbourg, 2006.

Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. M. Holquist. Trans. C. Emerson. Austin: University of Texas Press, 1982.

Bakhtin, Mikhail, Pavel Medvedev, and Valentin Voloshinov. The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov. Ed. and introd. P. Morris. Gloss. G. Roberts. London: Edward Arnold, 1994.

Białoszewski, Miron. A Memoir of the Warsaw Uprising. Trans. Madeline Levine. Evanston: Northwestern University Press, 1991.

– – –. Pamiętnik z powstania warszawskiego. Warsaw: Alfa, 1987.

Bidlack, Richard. “The Political Mood in Leningrad During the First Year of the Soviet-German War.” Russian Review 59 (2000): 96–113.

Czermińska, Małgorzata. “Opowiedzieć powstanie, opowiedzieć zniszczenie (O Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego).” Literatura wobec wojny i okupacji. Eds. Michał Głowiński and Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1976. 269–290.

– – –. “‘Zawał’ miasta i zawał serca – dwa punkty zwrotne w opowieści autobiograficznej Mirona Białoszewskiego.” Ruch Literacki 44.4 (2003): 445–456.

Davies, Norman. Rising ‘44. ‘The Battle for Warsaw’. London: Macmillan, 2004.

Janion, Maria. “Zmierzch paradygmatu.” Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warsaw: Sic!, 2000 [1996]. 19–34.

Jarosiński, Zbigniew. “Powstanie Warszawskie w powojennej literaturze pięknej.” Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze 1944–1994. Eds. Zygmunt Mańkowski and Jerzy Święch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. 195–208.

Keunen, Bart. Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur. Gent: Academia Press, 2005.

– – –. Verhaal en verbeelding. Chronotopen in de westerse verhaalcultuur. Gent: Academia Press, 2007.

Kheraskov, Mikhail. Rossiiada. Poema v XII-ti pesniakh. Ed. I. Glazunov. Sankt-Peterburg: I. Glazunov, 1895.

Kirschenbaum, Lisa A. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories, and Monuments. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Levine, Madeline. “Introduction.” A Memoir of the Warsaw Uprising. By Miron Białoszewski. Evanston: Northwestern University Press, 1991. 9–18.

McMillin, Arnold. “The Second World War in Official and Unofficial Russian Prose.” Forum for Modern Language Studies 21.1 (1985): 19–31.

Moretti, Franco. The Way of the World. The Bildungsroman in European Culture. London: Verso, 2000.

Morris, Pam. “Introduction.” The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov. By Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev, and Valentin Voloshinov. London: Edward Arnold, 1994. 1–24.

Neubauer, John et al. “Nodes of Political Time: 1945.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries I. Eds. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004. 143–176.

Rakowska, Magdalena, ed. Powstanie Warszawskie w literaturze pięknej (bibliografia selektywna). Leszno: WBP, 1994.

Schlechtweg-Jahn, Ralf. “Monologisches und dialogisches Erzählen in deutschsprachigen Alexandertexten des Mittelalters.” The Medieval Chronicle II. Ed. Erik Kooper. Amsterdam: Rodopi, 2002. 223–237.

Simmons, Cynthia. “Lifting the Siege: Women’s Voices on Leningrad (1941–1944).” Canadian Slavonic Papers 40.1 (1998): 43–66.

Vice, Sue. Introducing Bakhtin. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Wilhelmi, Janusz. “Introduction.” Pamiętnik z powstania warszawskiego. By Miron Białoszewski. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 5–7.

Youngblood, Denise J. “A Chronicle for Our Time: Sergei Loznitsa’s The Blockade (2006). Review.” Russian Review 66 (2007): 693–698.

Zhongwen, Qian. “Problems of Bakhtin’s Theory about ‘Polyphony’.” New Literary History 28.4 (1997): 779–790.

Zieniewicz, Andrzej. “Dziennik martwego miasta (O Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego).” Miesięcznik Literacki 7/8 (1987): 73–88.

Objavljeno

2017-10-09

Številka

Rubrike

Razprave