Teorija in travma

  • Vladimir Biti
Ključne besede: literarna teorija, kolonializem, kozmopolitizem, kulturni imperializem

Povzetek

Na literarno teorijo se navadno gleda kot na otroka svetovljanskega duha z vsemi njegovimi dobro znanimi dvoumnostmi. Ni dolgo tega, kar je Galin Tihanov (2004) objavil izzivalno tezo, da se je ta duh rodil v narodno prebujajočih se deželah srednjevzhodne Evrope kot posledica razpadlega avstro-ogrskega cesarstva. Glavni predstavniki te literarne teorije so živeli odmaknjeno življenje izseljencev, popotnikov in izgnancev, ki se niso nikoli popolnoma prilagodili novemu okolju. Zaradi takega travmatičnega vmesnega položaja so bili zmogli »odtujiti« pristnost vsake dane literature tako, da so jo ulomili skozi prizmo druge: izpeljali so abstrakcijo kot ključno operacijo moderne literarne teorije. Enaka neugodna, a ustvarjalna svetovljanska zapuščina – kot nujna predpostavka teoretske abstrakcije – velja za tiste teoretike iz srednje in vzhodnoevropskih dežel, ki so se v desetletjih po vojni preselili v Francijo in prispevali k obogatitvi naratologije, strukturalizma in poststrukturalizma. Zato se zdi, da lahko selitev iz zapuščenih ostankov nekdanjega političnega in/ali simbolnega cesarstva v njegovo zdaj ločeno središče označimo kot subverzivno operacijo, ki je ustvarila moderno literarno teorijo. S táko nepričakovano vrnitvijo, značilno za vsako travmo, teorija opominja oba, nekdanjega kolonizatorja in nekdanjega koloniziranca, da četudi sta njuni nacionalni ozemlji politično ločeni, pa njuna medsebojna, etična, kulturna in intelektualna odvisnost še deluje. Če se v tej ločeni konstelaciji odvisnost ne bo ponovno nasilno izrazila, jo bo treba na obeh straneh potrpežljivo predelati. A tudi če na našo nacionalno substanco cepimo neodstranljive »sledove drugega«, ostane vprašanje, ali izid takega prepoznavanja drugega v sebi presega kolonialni odnos, o kakršnem je bil govor. Ali je travmo res mogoče predelati, potem ko narod opravi svoj svetovljanski ovinek, zato da se vrne k sebi in se popolnoma zave drugega? Ali se bomo sploh kdaj lahko zavedali drugega, ali drugi preneha biti drugi v trenutku, ko se ga v popolnosti zavedamo?

Literatura

Agamben, Giorgio. State of Exception. Trans. Kevin Attell. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Trans. Malcolm B. Debevoise. Cambridge: Harvard University Press, 2004.

Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Hall, Stuart. “The Formation of a Diasporic Intellectual: An Interview with Stuart Hall by Kuan-Hsin Chen.” Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. Eds. David Morley and Kuan-Hsing Chen. London: Routledge, 1996. 484–503.

– – –. “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity.” Culture, Globalization, and the World System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Ed. Anthony King. Albany, NY: SUNY Press, 1989. 19–40.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. The Philosophy of History. Trans. John Sibree. New York: Dover Books, 1956.

Herder, Johann Gottfried. “Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.” Werke in zwei Bänden. Ed. Karl-Gustav Gerold, vol. 1. Munich: Karl Hanser, 1953.

Hobsbawm, Eric John. Nations and Nationalism: Programme, Myth, Reality. New York: Cambridge University Press, 1990.

Kant, Immanuel. Critique of Judgement. Ed. Nicholas Walker. Trans. James Creed Meredith. Oxford: Oxford University Press, 2007.

– – –. Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime. Trans. John T. Goldthwait. Berkeley: University of California Press, 2003.

– – –. Political Writings. Second, enlarged edition. Ed. Hans Reiss. Trans. Hugh Barr Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Memmi, Albert. Dominated Man: Notes Towards a Portrait. Trans. Jane Brooks et al. New York: Orion, 1968.

Tihanov, Galin. “The Birth of Literary Theory in East-Central Europe.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Eds. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 416–424.

Young, Robert J. C. Postcolonialism: A Historical Introduction. Oxford: Blackwell, 2001.

– – –. White Mythologies: Writing History and the West. London: Routledge, 1990.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop