Položaj literature v času globalnih tveganj

Avtorji

  • Péter Hajdu

Ključne besede:

literatura, nacionalna kultura, državotvornost, kozmopolitizem, globalizacija

Povzetek

Zmanjšano veljavo literature je mogoče pojasniti v povezavi s splošnim prehodom od kulturnega sistema nacionalnih držav v svetovljanstvo. Nacionalizem pripisuje nacionalni kulturi zelo pozitivne vrednote, saj je koncept naroda osnovan na konceptu skupne kulture. Številne države podpirajo in financirajo literarno produkcijo, ker se jim zdi trajni obstoj nacionalne kulture ključnega pomena. Svetovljanska perspektiva očitno ne more ponuditi niti znanstvene interpretativne prakse, ki bi bila koristna za nacionalne države, niti globoke čustvene predanosti, ki bi bila po volji bralcev. – Pokroviteljska dejavnost nacionalnih držav je del projekta izgradnje naroda, ki je tesno povezan z zahtevami ekonomske elite po uveljavljanju njenih interesov. V drugem obdobju modernosti se je vedenje elit bistveno spremenilo. Nove globalne elite nič več ne zanima izgradnja nacije, saj se zdi, da celo ostanki defenzivnih nacionalnih trgov omejujejo njeno ekonomsko dejavnost. Novih centrov moči ne zanima podpiranje kulture, saj je zanje tradicionalna erudicija izgubila pomen celo pri oblikovanju skupinske identitete. – Veliko priljubljenost fikcije v 19. stoletju deloma pripisujejo dejstvu, da so se ljudje po propadu enotnega in splošno sprejetega svetovnega nazora in vrednostnega sistema obrnili k literaturi, da bi v njej našli razlago sveta in svojega življenja. Sprememba se kaže v tem, da so zdaj potrebne spiritualne ali diskurzivne interpretacije in ne več narativne. – Zaradi globalnih tveganj sedanjega časa so se razvile svetovljanske in po vsem svetu razširjene osveščene skupnosti. Vprašanje je, ali to pomeni, da je literatura oz. visoka kultura na splošno nepomembna in otročja igra neodgovornih preteklih rodov, ali pa lahko nastane nekakšna literatura, ki računa na ozaveščenost glede globalne grožnje. Kljub dvomu v obstoj take literature se zdi, da sta satirična in komična zvrst primerni za izražanje takih vsebin.

Literatura

Adorno, Theodor W. “Culture and Administration.” Trans. Wes Blomster. The Culture Industry: Selected Essays. Ed. J. M. Bernstein. London/New York: Routledge, 1991. 107−131.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. London: Penguin, 1994.

Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. Cambridge: Polity, 1998.

– – –. Liquid Life. Cambridge: Polity, 2005.

– – –. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity, 1991.

Beck, Ulrich. Cosmopolitan Vision. Transl. Cioran Cronin. Cambridge: Polity, 2006.

– – –. “Sociology in the Second Age of Modernity.” Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice. Eds. Steven Vertovec and Robin Cohen. Oxford: Oxford University Press, 2002. 61–85.

Brown, Dan. The da Vinci Code. New York: Random House, 2003.

Coelho, Paulo. The Alchemist. Transl. Alan R. Clarke. New York: HarperCollins, 1993.

Cornis-Pope, Marcel and John Neubauer. Towards a History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Theoretical Reflections. New York: American Council of Learned Societies, 2002.

Houghton, Walter E. The Victorian Frame of Mind 1830–1870. New Haven: Yale UP, 1967.

Iser, Wolfgang. Der Akt des Lesens. Munich: Wilhelm Fink, 1984.

Kaldor, Mary. “Cosmopolitanism and Organised Violence.” Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice. Eds. Steven Vertovec and Robin Cohen. Oxford: Oxford University Press, 2002. 268–278.

– – –. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Cambridge: Polity, 1999.

Looser, Devonay, ed. Jane Austen and Discourses of Feminism. New York: St. Martin’s, 1995.

MacNeill, William. Polyethnicity and National Unity in World History. Toronto: University of Toronto Press, 1985.

Porter, Roy and Mikulaš Teich, eds. Romanticism in National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Tihanov, Galin. “The Future of Literary History: Three Challenges in the 21st Century.” Primerjalna književnost 31.1 (2008): 65–72.

Trilling, Lionel. Sincerity and Authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Objavljeno

2017-10-09

Številka

Rubrike

Tematski sklop