Od avre umetniškega dela do (psevdo)avre avtorja

  • Andrej Blatnik
Ključne besede: literatura in množični mediji, kulturna industrija, avtor, avtorstvo, množična kultura, popularna kultura

Povzetek

Čeprav je poststrukturalistična teorija oznanjala smrt avtorja, se zdi, da je dejansko stanje prav nasprotno. V času, ko se avra v proizvodih kulturne industrije izgublja, njeno izginevanje kompenzira avratizacija umetniškega akta oziroma kar umetnika samega. Fascinacijo s sakralno avro tradicionalne umetnosti nadomesti profanejši blišč umetnostne prezentacije.

Literatura

Epstein, Jason. Založniške zgodbe: založniška preteklost, sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2008. (Book Bussiness. Publishing Past, Present and Future. New York: W. W. Norton & Company, 2002.)

Kellner, Douglas. Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern. London in New York: Routledge, 1995.

Schumacher, Michael. Reasons to Believe. New Voices in American Fiction. New York: St. Martin’s Press, 1988.

Objavljeno
2017-10-09