Digitalni avtor? Avtorstvo v digitalni dobi

  • Florian Hartling
Ključne besede: literatura in tehnologija, digitalna literatura, medmrežje, avtor, avtorstvo

Povzetek

Vse od rojstva »svetovnega spleta« kot najuspešneje internetne aplikacije so literarni teoretiki (Landow, Bolter) upali, da bo nov digitalni medij naposled dopustil »smrt avtorja« in rojstvo »pišočega bralca«. Hipertekst kot nov besedilni žanr se je zdel dovolj močan, da bi izpolnil staro upanje poststrukturalistov (Barthes, Foucault). Čeprav je literarna teorija večinoma opustila to zaneseno upanje, se zdi, da internet v sedanji literarni produkciji še vedno ohranja moč svojega načeloma »brezavtorskega« medija: razvpita enciklopedija Wikipedija dopušča domnevo, da je samo, skupinsko napisano besedilo pomembnejše od avtorjev. Literarni eksperimenti v digitalnih medijih celo raziskujejo, kako je mogoče napisati besedilo le s pomočjo tekstovnih algoritmov. Tovrstni projekti sploh več ne potrebujejo avtorja, saj uporabljene podatke preskrbijo kar računalniški iskalniki. – To naivno predstavo o brezavtorskem tekstu je kaj lahko spodbiti. Prvič, novi mediji so omogočili ponovno oživljanje in celo razcvet avtorja. Drugič, za razliko od hitro rastoče produkcije skupinskih internetnih novinarskih tekstov takšne literarne produkcije praktično ni. Tretjič, kljub skupinskim projektom ali »kodnim delom« se funkcija avtorja ne izgubi, marveč se le razprši na različne osebe, kar vodi k »disociiranemu« avtorstvu. Avtor torej v dobi interneta ni umrl, saj so mu njegove lastnosti zagotovile preživetje. Še več, internet je zanj postal pravzaprav nekakšen vrelec mladosti, kar bom skušal utemeljiti z nedavno izvedenimi eksperimenti o avtorstvu v digitalni dobi.

Literatura

Barthes, Roland. »The Death of the Author.« Image, Music, Text. Ur. Steven Heath. New York: Hill and Wang, 2001. 142–148.

Bein, Thomas, Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, ur. Autor – Autorisation – Authentizität. Tübingen: Niemeyer, 2004.

Bolter, Jay David. Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991.

Detering, Heinrich, ur. Autorschaft. Positionen und Revisionen. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. (Germanistische Symposien-Berichtsbände 24).

Föllmer, Golo. Netzmusik. Elektronische, ästhetische und soziale Strukturen einer partizipativen Musik. Hofheim am Taunus: Wolke, 2005.

Foucault, Michel. »What Is an Author?« Language, Counter-Memory, Practice. Ur. Donald F. Bouchard. 10. Ithaca, NY: Paperback Print, 1997. 113–138.

Jannidis, Fotis, Gerhard Lauer, Matias Martinez, Simone Winko, ur. Rückkehr des Autors: Zur Erneuerung eines umstrittenen Begriffs. Tübingen: Niemeyer, 1999.

Landow, George P. »What’s a Critic to Do? Critical Theory in the Age of Hypertext.« Hyper / Text / Theory. Ur. George P. Landow. Baltimore, Md., London: Johns Hopkins University Press, 1995. 1–47.

plaintext.cc. Codework by Florian Cramer. 2005. http://plaintext.cc.

Search Lutz!. Performance art project and live broadcast by Johannes Auer, first performed at the festival RadioREVOLTEN. Halle (Saale), Nemčija. 30. 9. 2006. http://halle.netzliteratur.net.

The Bubble Bath. Hypermedia game by Susanne Berkenheger. 2005. http://www.thebubblebath.de.

The Famous Sound of Absolute Wreaders. Collaborative, intermedia project by Johannes Auer in cooperation with Reinhard Döhl, Sylvia Egger, Oliver Gassner, Martina Kieninger, Beat Suter. 2003. http://kunstradio.cyberfiction.ch.

Weimar, Klaus. »Doppelte Autorschaft.« Rückkehr des Autors: Zur Erneuerung eines umstrittenen Begriffs. Ur. Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matias Martinez, Simone Winko. Tübingen: Niemeyer, 1999. 123–133.

Wetzel, Michael. »Der Autor zwischen Hyperlinks und Copyright.« Autorschaft. Positionen und Revisionen. Ur. Heinrich Detering. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. 278–290.

Wirth, Uwe. »Der Tod des Autors als Geburt des Editors.« Digitale Literatur. Ur. Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text und Kritik, 2001. 54–64. (Text und Kritik, zvezek 152).

Woolley, Benjamin. Virtual Worlds. A Journey in Hype and Hyperreality. London: Penguin, 1993.

Objavljeno
2017-10-09