Natrgani in preobrnjeni čas med stranmi sodobnega romana

  • Tina Bilban
Ključne besede: literatura in filozofija, sodobni roman, čas, filozofija časa, Pavić, Milorad, Amis, Martin, primerjalne študije

Povzetek

Članek razpira problem časa v Pavićevem romanu Unikat in Amisovem romanu Časovna puščica. Pri obeh obravnava časa določa tako vsebinske elemente kot zunanjo strukturo romana, literarno upovedovanje pa bistveno temelji na elementih iz sodobnih fizikalnih in filozofskih teorij.

Literatura

Amis, Martin. Časovna puščica. Prev. Nina Grahek Križnar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

Barbour, Julian. The End of Time. London: Phoenix, 2004.

Bell, John. Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Bilban, Tina. »Postmoderna zgodba o času: čas v horizontu sodobnega romana.« Emzin: čas 6.2 (2008): 105– 106.

Derrida, Jacques. Izbrani spisi. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1994.

Einstein, Albert, Podolsky, Boris, Rosen, Nathan. »Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?« Physical Review 47 (1935): 777–780.

Heidegger, Martin. »Vprašanje po tehniki.« Izbrani spisi. Prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

Kiefer, Claus. »Does Time Exist in Quantum Gravity?« http://www.fqxi.org/data/essay-contestfiles/Kiefer_fqx.pdf.

Lyotard, Jean-Francois. Postmoderno stanje. Ljubljana: Analecta, 2002.

Pavić, Milorad. Unikat. Beograd: Dereta, 2006.

Schrödinger, Ernest. »Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik.« Naturwissenschaften 23 (1935): 807–849.

Strnad, Janez. Posebna teorija relativnosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2003.

– – – Strah pred naivnostjo. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2000.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave