Esejistični slog Walterja Benjamina

  • Remo Ceserani
Ključne besede: literatura in filozofija, esej, Benjamin, Walter, literarni stil

Povzetek

Prispevek se ukvarja s posebnim esejističnim slogom Walterja Benjamina, pri čemer se najprej zaustavi pri opredelitvah eseja, kot so jih podali György Lukács, Max Bense in Theodor Adorno, v nadaljevanju pa razvije primerjavo med Benjaminovim slogom in fotografijo. Interes, ki ga je Benjamin pokazal s pisanjem o fotografiji, ni bil slučajen in postranski. Prepričan je bil, da obstaja podobnost med alegorijo in fotografskim posnetkom, kajti oba sta nagnjena k podajanju zamrznjenih slik o trenutkih iz zgodovine in življenja. Različni žanri pisanja, ki jih je uporabljal – od akademske disertacije do časopisnega članka, od filozofskega aforizma do knjižne ocene, od opisa mest in dežel, ki jih je obiskal, do osebnih spominov, od zbirke preostankov preteklosti do utopičnih projekcij nove politične in družbene prihodnosti –, imajo na sebi nekaj alegoričnega in nadrealističnega, kar nosi v sebi skrivne in zasebne (ter esejistične) pomene, obenem pa vsebuje preroško, halucinacijsko napetost.

Literatura

Adorno, Theodor W. “Der Essay als Form.” Noten zur Literatur I. Frankfurt: Suhrkamp, 1951 (new edition: Gesammelte Schriften II. Noten zur Literatur I. Frankfurt: Suhrkamp, 1974). 9–33. English translation by S. Weber Nicholsen: Notes to Literature I. New York: Columbia UP, 1991. 3–23.

– – –. “Nachwort.” Walter Benjamin. Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1950. 176–80.

– – –. “Charakteristik Walter Benjamins.” Über Walter Benjamin. Frankfurt: Suhrkamp, 1970. English translation by S. and S. Weber: “A Portrait of Walter Benjamin.” Prisms. Cambridge: MIT Press, 1983. 227–41.

Benassi, Stefano and Pullega Paolo (eds.). Il saggio nella cultura tedesca del 900. Storia di un genere e di uno stile. Bologna: Cappelli, 1989.

Benjamin, Andrew E. Style and Time: Essays on the Politics of Appearance. Evanston: Northwestern UP, 2006.

Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften I–VII. Eds. Rolf Tiedemann et al. Frankfurt: Suhrkamp, 1972–1999.

Bense, Max. “Über den Essay und seine Prosa.” Merkur 31 (1947): 414–24.

Cadava, Eduardo. Words of Light. Theses on the Photography of History. Princeton: Princeton UP, 1997.

Chadbourne, Richard M. “A Puzzling Literary Genre. Comparative Views of the Essay.” Comparative Literary Studies 20 (1983): 133–53.

Chevalier, Tracy (ed.). Encyclopedia of the Essay. London: Fitzroy, 1997.

Haas, Gerhard. Essay. Stuttgart: Metzler, 1969.

Jakobs, Carol. In the Language of Walter Benjamin. Baltimore: John Hopkins UP, 1999.

Lukács, György. “Über Wesen und Form des Essays.” Die Seele und die Formen. Essays. Berlin: Egon Fleischel, 1911 (new edition: Neuwied: Luchterhand, 1971). English translation: Soul and Form. Eds. John T. Sanders and Katie Terezakis. Preface Judith Butler. New York: Columbia UP, 2010. 16–34.

Menninghaus, Winfried. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt: Suhrkamp, 1995.

Pourciau, Sarah. “Ambiguity Intervenes: The Strategy of Equivocation in Adorno’s Der Essay als Form.” Modern Language Notes 122.3 ( 2007): 623–45.

Rohner, Ludwig. Deutsche Essays: Materialien zur Geschichte und Ästhetik einer literarischen Gattung. Neuwied: Luchterhand, 1966.

Schöttker, Detlev. Konstruktiver Fragmentarismus. Form und Rezeption der Schriften Walter Benjamins. Frankfurt: Suhrkamp, 1999.

Sontag, Susan. Under the Sign of Saturn. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1980.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop