Esej z vidika antične filozofije

  • Ignacija J. Fridl
Ključne besede: literatura in filozofija, antična filozofija, esej, Platon, Montaigne, Michel de, jaz, subjekt

Povzetek

Avtorica se v svoji razpravi opre na Montaignevo stališče o eseju kot refleksiji jaza. Z vidika današnjega stanja duha bi ga razumeli v pomenu osrediščenja jaza kot subjekta. Če pa Montaignevo in renesančno misel nasploh prebiramo v historično zaobrnjeni smeri, z vidika antičnega pojmovanja človeka, zlasti s filozofskega stališča, ki nam ga je prek Platona zapustil Sokrat, potem se da stališče o eseju kot refleksiji jaza razumeti na način, da jaz v esejistični formi prek razmisleka o širših zadevah sveta poskuša določiti mero in mejo lastnemu bivanju. Iz te perspektive esej v pravem pomenu besede nikakor ne more biti zgolj zgodovinski žanr, temveč ga je treba razumeti v pomenu »živete literature«.

Literatura

Lukács, György. »Über Wesen und Form des Essays.« Deutsche Essay. Prosa aus zwei Jahrhunderten in 6 Bänden. Zv. 1. Essays avant la lettre. Ur. Ludwig Rohner. München: DTV, 1972. 27–47.

Montaigne, Michel de. Les Essais I–IV. Pariz: Flammarion, 19–.

Platonis Opera. Recognoverunt brevique adnotatione critica instrvxerunt E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, D. B. Robinson, J. C. G. Strachan. Tomus I. Tetralogias I–II continens insunt Euthyphro, Apologia, Crito, Phaedo, Cratylus, Theatetus, Sophista, Politicus. (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis.) Oxford: Oxford UP, 1995.

Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. Tomus II–V. (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis.) Tomus II: Tetralogia III (Parmenides, Philebvs, Symposivm, Phaedrvs), Tetralogia IV (Alcibiades I, Alcibiades II, Hipparchvs, Amatores). Oxford: Oxford UP, 1901. Tomus III: Tetralogia V (Theages, Charmides, Laches, Lysis), Tetralogia VI (Evthydemvs, Protagoras, Gorgias, Meno), Tetralogia VII (Hippias maior, Hippias minor, Io, Menexenvs), Oxford: Oxford UP, 1903. Tomus IV: Tetralogia VIII (Clitopho, Respvblica, Timaevs, Critias), Oxford: Oxford UP, 1902. Tomus V: Tetralogia IX (Minos, Leges, Epinomis, Epistvlae), Definitiones et Spvria. Oxford: Oxford UP, 1907.

Platon. Zbrana dela I-II. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Poniž, Denis. Esej. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. (Literarni leksikon 33).

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop