Scenski esej kot singularnost in performativnost

  • Tomaž Toporišič
Ključne besede: gledališče, gledališka estetika, gledališki esej, performativnost, singularnost, povratna zanka

Povzetek

Prispevek na podlagi izbranih primerov iz sodobnih uprizoritvenih praks spregovori o odrskem eseju kot dinamiki singularnosti in mnoštva, »Jaza«, ki nima nobene prioritete pred »mi«, eksistence subjekta, ki je po svojem bistvu vselej ko-eksistenca (Jean-Luc Nancy) ter performativni avtopoetični feedback zanki med izvajalci in občinstvom, dogodku-predstavi kot performativnem dejanju, ki provocira in integrira emergenco (Erika Fischer-Lichte). Avtor v njem poveže dva teoretska koncepta: Nancyjev ponovni premislek koncepta skupnosti, ki ne temelji na kakršnikoli individualni subjektivnosti, v kateri »biti« vselej pomeni »biti z«, ter estetiko performativnega Erike Fischer-Lichte, ki izhaja iz Austinovega pojma performativ ter ga vpeljuje v teorijo uprizoritvenih umetnosti. Tako ugotovi, da lahko tudi v primeru izbranih odrskih fenomenov (Armando Punzo, Vito Taufer, Matjaž Berger, Jo Fabian, Janez Janša, Sebastijan Horvat) govorimo o posebni obliki uprizoritvenih praks kot esejistične pisave, za katero je značilno prestopanje meja med različnimi umetniškimi mediji, pri katerem prihaja do odsotnosti prioritete »jaza« (avtorja, izvajalca, gledalca) pred »mi« (izvajalcev in receptorjev, ki lahko tudi izmenjujejo svoje vloge), hkrati pa tudi do tega, da teorija postane konstitutivno okostje predstav (Miško Šuvaković). Tudi na odru in v avditoriju lahko torej pride do performativnega dejanja, združujočega singularnost in mnoštvo, tekstualno in performativno kulturo. Hkrati avtor pokaže, kako odrski eseji kot posebni sistemi reprezentacije proizvajajo to, kar Alain Badiou imenuje s pojmom mišljenje, ki ga ni mogoče misliti, ker v govorico zajame singularno prezenco čutnega, mišljenje torej, v katerem se vzpostavljajo singularne, umetnosti lastne resnice. Oziroma to, kar Derek Attridge ob tem, ko govori o singularnosti literature, poimenuje s pojmom pojavitev umetniškega dela kot posebne vrste »dogodka«, ne več toliko kot objektov ampak predvsem kot dogodkov in dogodkov, ki se lahko ponavljajo, ne da bi bili kadarkoli identični. Ali to, kar (prevedeno v logiko dogodkovnosti) Erika Fischer-Lichte razpozna kot neponovljivost, vsakič drugačnost in enkratnost uprizoritve.

Literatura

Artaud, Antonin. The Theater and Its Double. Trans. Mary Caroline Richards. New York: Grove Press, 1958.

– – –. Collected Works, Vol. 4. Trans. Victor Corti, London: Calder & Boyars, 1974.

Attridge, Derek. The Singularity of Literature. London: Routledge, 2004.

Auslander, Philip. From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism. London: Routledge, 1997.

– – –. Liveness: Performance in a Mediatized Culture, 2nd edition. London: Routledge, 2008.

Badiou, Alain. Rhapsodie pour le théâtre : court traite philosophique. Paris: Impr. nationale, 1990.

– – –. Handbook of Inaesthetics. Trans. Alberto Toscano. Stanford: Stanford University Press, 2005.

Brooks, David. “Srečko Kosovel: Life and Poetry.” Salt Magazine 1. Web. 22 March 2010. http://www.saltpublishing.com/saltmagazine/issues/01/text/Brooks_David_02.htm.

Deleuze, Gilles. The Logic of Sense. Trans. Mark Lester. London: Continuum, 2004.

Epstein, Michail N. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Trans. Anesa Miller Pogacar. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995.

Erjavec, Aleš (ed.). Postmodernism and the Postsocialist Condition. Berkley: University of California Press, 2003.

Fischer-Lichte, Erika. Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.

Foucault, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966.

Giersdorf, Jens. “Hey, I Won’t Let You Destroy My History. East German Dance Theater and the Politics of Restaging.” Maska 5–6.82–83 (Summer–Autumn 2003): 17–22.

Good, Graham. The Observing Self: Rediscovering the Essay. London: Routledge, 1988.

Kershaw, Baz. The Radical in Performance: Between Brecht and Baudrillard. London: Routledge, 1999.

Kreft, Lev. “Rekviem za avantgardo in moderno?” Tank! Slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana: Moderna galerija, 1998. 4–13.

Lotman, Yuri M. “On the Semiosphere.” Trans. Wilma Clark. Sign Systems Studies 33.1 (2005): 205–229.

Lukan, Blaž. “Janša v Ambrusu.” Delo (2 November 2007): 23.

Nancy, Jean-Luc. Being Singular Plural. Trans. Robert D. Richardson and Anne E. O’Byrne. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Slovensko narodno gledališče. Maska. Ljubljana. Web. 15 February 2008. http://www.maska.si/sl/produkcije/scenska/slovensko_narodno_gledalisce.

Ubersfeld, Anne. Lire le théâtre. Paris: Belin, 1977.

Žižek, Slavoj. The Plague of Fantasies. London: Verso, 1999.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop