Esej in narava literarnovednega diskurza

  • Tomo Virk
Ključne besede: literarna veda, literarna znanost, esej, singularnost, literarnost

Povzetek

Raziskovanje literature je mogoče bodisi v obliki posploševanj, tipologij, klasifikacij, numeričnih pristopov itn., ali pa – zlasti tam, kjer se dotika vprašanja literarnosti – esejistično. Esejistični diskurz v literarni vedi omogoča razpiranje tistih segmentov literature, ki niso dostopni v objektivno znanstvenost naravnanemu diskurzu.

Literatura

Abrahams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Boston: Heinle & Heinle, 1999.

Adorno, Theodor W. Beležke o literaturi. Prevedla M. Savski et al.; spremna študija T. Virk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.

Clark, Timothy. The Poetics of Singularity. The Counter-Culturalist Turn in Heidegger, Derrida, Blanchot and the Later Gadamer. Edinburg: Edinburgh University Press, 2005. (The Frontiers of Theory).

Derrida, Jacques. Acts of Literature. Uredil Derek Attridge. New York in London: Routledge, 1992.

Egerer, Claudia. »Nothing Matters.« Journal for Cultural Research 8.2 (2004): 157–164.

Encyclopedia of the Essay. Uredil Tracy Chevalier. London in Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2006.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. (Zbirka Novi pristopi).

Kertzer, John. »The Course of a Particular: On the Ethics of Literary Singularity.« Twentieth-Century Literature 50.3 (2004): 207 isl.

Lukács, Georg von. Die Seele und die Formen. Berlin: Egon Fleischel & Co., 1911.

Pirjevec, Dušan. Filozofija in umetnost in drugi spisi. Izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Zabel. Ljubljana: Aleph; LDS, 1991. (Zbirka Aleph; 35).

Širca, Alen. »Literarna 'soteriologija'?« Nova revija 28.330–332 (2009): 278–292.

Tötösy de Zepetnek, Steven. Comparative Literature: Theory, Method, Appplication. Amsterdam in Atlanta: Rodopi, 1998. (Studies in Comparative Literature; 18).

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. (Studia litteraria).

Zalloua, Zahi. »Alain Robbe-Grillet’s La Jalousie: Realism and the Ethics of Reading.« Journal of Narrative Theory 38.1 (2008): 13–36.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop