Ustvarjanje kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v ZDA: urednikovo gledišče

  • Andrew Wachtel
Ključne besede: literarni kanon, vzhodnoevropska književnost, Amerika, knjižni trg, literarna recepcija, kulturni stereotipi, uredniška politika

Povzetek

Oris zgodovine, filozofije in izzivov, s katerimi se sooča zbirka Pisanje iz nevezane Evrope (izdaja jo založba Northwestern University Press) z vidika glavnega urednika zbirke.
Objavljeno
2017-10-11