Rušenje mitov: leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji

  • Miha Kovač
  • Rüdiger Wischenbart
Ključne besede: knjigotrštvo, knjižni trg, uspešnice, lestvice uspešnic, knjižnice, knjižnična izposoja

Povzetek

Članek se ukvarja z analizo leposlovnih knjižnih uspešnic v Evropi v letih 2008–2009. Avtorja razvijeta metodo, s katero izmerita dejavnik vpliva posameznega avtorja uspešnic v Evropi ter opišeta mehanizme, ki vplivajo na to, da se posamezna knjiga spremeni v uspešnico; obenem tudi opozorita na velike razlike pri nastajanju lestvic in na to, da sam način sestavljanja lestvic lahko vpliva na to, katere knjige se uvrstijo na lestvico. Analiza pokaže, da na lestvicah uspešnic v večini obravnavanih držav v obravnavanem obdobju prevladujejo izvirna leposlovna dela in prevodi, ki prihajajo iz največjih evropskih jezikov in švedščine; ta proces je hkrati izrazito enosmeren, saj na lestvicah uspešnic na evropskem zahodu ni prevodov iz manjših evropskih jezikov in iz vzhodne Evrope. V zadnjem delu članek nekoliko podrobneje analizira razmere v Sloveniji in opozori na precejšnjo razliko med strukturo knjižnične izposoje in lestvicami uspešnic.

Literatura

Anderson, Chris. Dolgi rep. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009.

Breznik, Maja. »Slovensko založništvo med taylorizmom in onkraj njega.« Rugelj, Samo (ur.). Izgubljeno v prodaji. Ljubljana: Umco, 2005. 59–84.

Gladwell, Malcolm. Prelomna točka. Ljubljana: Orbis, 2004.

Greco, Albert N. The Book Publishing Industry. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1997.

Davis, Mark. »The Decline of Literary Paradigm in Australian Publishing.« Carter, D., Galligan, A. (ur.). Making Books. Contemporary Australian Publishing. St. Lucia: University of Queensland Press, 2007.

Kovač, Miha. »Meje rasti. Nekaj korakov k metodologiji raziskovanja knjižnega založništva. « Knjižnica 46.4 (2002): 43–63.

– – –. »Patterns and Trends in European Book Production and Consumption: Some Inital Observations.« Javnost 11.4 (2004): 21–36.

Kovač, Miha, in Rüdiger Wischenbart. »End of English (British?) Empire? Or Something Else?« Publishing Research Quarterly 25.2 (2009): 118–127.

Miller, Laura. »The Bestseller List as Marketing Tool and Historical Fiction.« Book History 3 (2000): 286–304.

Nielsen Bookscan. http://www.nielsenbookscan.co.uk/controller.php?page=48.

Squires, Claire. Marketing Books. The Making of Contemporary Writing in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Thompson, John B. Books in the Digital Age. Cambridge: Polity, 2005.

Objavljeno
2017-10-11