»Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?«: izbor in priporočanje knjig v dobi interneta

  • Margrit Schreier
Ključne besede: literarno posredništvo, knjižni trg, uspešnice, knjižne recenzije, bralec, internet

Povzetek

Da bi raziskali dejavnike, ki vplivajo na izbiro lahkotnejšega čtiva, smo na spletni strani Amazon.com izbrali petindvajset knjižnih uspešnic in preučili petinsedemdeset »najuporabnejših« ocen bralcev. Preučili smo, zakaj bralci priporočajo v branje določene knjige. Rezultati so pokazali, da je za bralca najbolj pomembna možnost vživetja, sledijo pa razlogi, povezani z avtorjem ali s temo. Izbira knjig se torej ravna po določenih vzorcih.

Literatura

Bourdieu, Pierre. »The Market of Symbolic Goods.« Poetics 14.1–2 (1985): 13–44.

Coser, Lewis A., Charles Kadushin in Walter W. Powell. Books. The Culture and Commerce of Publishing. New York: Basic Books, 1982.

D’Astous, Alain, Francois Colbert in Imene Mbarek. »Factors Influencing Readers’ Interest in New Book Releases: An Experimental Study.« Poetics 34.2 (2006): 134–147.

Duijx, A., Cees van Rees in Hugo Verdaasdonk. »Choice Behaviour of Purchasers and Borrowers of Books.« Poetics 20.5–6 (1990): 439–469.

Hargittai, Eszter. »Open Portals or Closed Gates? Channeling Content on the World Wide Web.« Poetics 27.4 (2000): 233–253.

Janssen, Susanne. »The Empirical Study of Careers in Literature and the Arts.« The Psychology and Sociology of Literature. In Honor of Elrud Ibsch. Ur. Dick Schram in Gerald Steen. Amsterdam: John Benjamins, 2001. 323–357.

Janssen, Susanne, in Hein Leemans. »Differences in Consumer Behaviour Between Buyers of Literature.« Poetics 17.6 (1988): 563–575.

Kamphuis, Jan. »Satisfaction with Books: Some Empirical Findings.« Poetics 20.5–6 (1990): 471–485.

Leemans, Hein, in Mia Stokmans. »Attributes Used in Choosing Books.« Poetics 20.5–6 (1990): 487–505.

Leemans, Hein, in J. van Doggenaar. »Subdivisions of Book Supply Made by Individual Buyers of Literature.« Poetics 16.3–4 (1987): 255–268.

Powell, Walter W. Getting into Print: The Decision-Making Process in Scholarly Publishing. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

Rohmer, Ernst. »Linkliste und Leselust. Möglichkeiten der Literaturvermittlung im Internet.« Jahrbuch für Computerphilologie 3 (2001): 43–54.

Seegers, G., in Hugo Verdaasdonk. »Choice Patterns of Adult Users of a Public Library.« Poetics 16.3–4 (1987): 353–368.

Stokmans, Mia, in M. Hendrickx. »The Attention Paid to New Book Releases on a Display Table.« Poetics 22.3 (1994): 185–197.

Van Rees, Cees. »Introduction: Advances in the Empirical Sociology of Literature and the Arts.« Poetics 12.4–5 (1983): 285–310.

– – –. »How a Literary Work Becomes a Masterpiece: On the Threefold Selection Practised by Literary Criticism.« Poetics 12.4–5 (1983): 397–418.

– – –. »The Institutional Foundation of a Critic’s Connoisseurship.« Poetics 18.1–2 (1989): 179–198.

Verdaasdonk, Hugo. »Effects of Acquired Readership and Reviewers’ Attention on the Sales of New Literary Works.« Poetics 16.3–4 (1987): 237–254.

Objavljeno
2017-10-11