Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva

  • Aleš Vaupotič
Ključne besede: informacijska tehnologija, novi mediji, avtorstvo, interaktivna literatura, kibertekstualnost

Povzetek

Predmet literarne vede je področje, ki zajema avtorja, literarni izdelek in bralca, literarna komunikacija pa poteka v družbenozgodovinskem kontekstu. Za knjižno ali revijalno objavo besedila je v institucionalnem smislu odločilen urednik kot subjektna pozicija, ki izbirajoč odloča, katera besedila bodo v natisnjeni obliki javno dostopna. To besedilo bo osvetlilo problem izbora na drugi ravni, ki se nazorno pokaže v okvirih računalniško podprtih literarnih del. Espen Aarseth pokaže s kibertekstualnega gledišča na pomembno razliko med literarnoestetskimi doživljaji in materialnimi kofiguracijami materialnega substrata, denimo črk na ekranu, ki jim estetske konkretizacije šele sledijo. Med novomedijskimi besedili so pogosta dela, ki se interaktivno prilagajajo bralcem. Sami znaki, ki vstopajo v bralno dejanje, so variabilni. Vtis, da se vnovič vzpostavlja substancialnost besedila, je napačen, saj posledica »tekstualnega stroja« ni »brezavtorsko« stanje, ampak razcep avtorja, pogosto dobesedno na dve osebi, na konstruktorja aparata in njegovega uporabnika. Izbira postane eden ključnih postopkov. Besedilo tako zastavlja literarni vedi pomembna vprašanja o »digitalnih skupnostih« in kolaborativnem avtorstvu, o možnosti strojnega generiranja besedila ali poezije. Poseben problem so teksti, ki jih proizvajajo informacijske tehnologije same, vendar črpajoč iz družbenozgodovinsko specifičnih izjav.

Literatura

Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.

Bahtin, Mihail. Estetika in humanistične vede. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Barthes, Roland. Le plaisir du texte. Pariz: Seuil, 1973.

Battelle, John. Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture. New York: Penguin, 22006.

Bovcon, Narvika. Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Institut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, UL, 2009.

O’Connor, Timothy, in Hong Yu Wong. »Emergent Properties.« The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ur. Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent (18. 8. 2009).

CyberArts 2004: International Compendium Prix Ars Electronica 2004. Ur. Hannes Leopoldsleder, Christine Schöpf in Gerfried Stocker. Ostfildern: Hantje Cantz Verlag, 2004.

CyberArts 2006: International Compendium Prix Ars Electronica 2005. Ur. Hannes Leopoldsleder, Christine Schöpf in Gerfried Stocker. Ostfildern: Hantje Cantz Verlag, 2006. [DVD.]

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

Enzensberger, Hans Magnus. Einladung zu einem Poesie-Automaten. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2000. http://jacketmagazine.com/17/enz-robot.html (1. 5. 2007).

– – –. »Zum Projekt eines Poesie-Automaten.« Im Buchstabenfeld. Ur. Peter Weibel. Gradec: Literaturverlag Droschl. 137–141.

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.

Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Hayles, N. Katherine. »Electronic Literature: What Is It?« The Electronic Literature Organization [2. 1. 2007]. http://eliterature.org/pad/elp.html (19. 8. 2009).

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Ljubljana: Studia humanitatis, 1990.

Link, David. Poesiemaschinen/Maschinenpoesie: Zur Frühgeschichte computerisierter Texterzeugung und generativer Systeme. München: Fink Verlag, 2007. http://www.alpha60.de/research/pm (26. 8. 2009).

– – –. »while(true): On the Fluidity of Signs in Hegel, Gödel, and Turing«. Variantology 1. On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies. Köln: König, 2005. 261–278. http://www.alpha60.de/research/while_true (20. 8. 2009).

Poesie-Automat. http://poesieautomat.com (23. 2. 2007).

Vaupotič, Aleš. »Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?« Primerjalna književnost 30.1 (2007): 203–216. http://reelc.net/files/LNM.doc (30. 8. 2009).

– – –. »Narrative and New Media – Realistic Issues« [2005]. http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/NNM_21.doc (23. 3. 2009).

Objavljeno
2017-10-11