Shakespearov šepet v Smoletovi Antigoni

  • Majda Stanovnik
Ključne besede: literarni liki, medbesedilnost, Smole, Dominik, Antigona, Shakespeare, William, Hamlet

Povzetek

Prispevek dopolnjuje doslej ugotovljene intertekstualne povezave Smoletove Antigone, predvsem s Sofoklejevo in Anouilhovo, z opozorili na reminiscence iz Shakespearovih dram, zlasti Hamleta. Podobnosti in analogije opaža v njuni ritmični in retorični oblikovanosti, deloma tudi v zgradbi, v kompleksnosti dramskih oseb in v njihovi izraziti sentenčnosti, ironičnosti in paradoksalnosti.

Literatura

Albrecht [Albreht], Fran. »Opazke« [uvodni del]. Sophokles [Sofoklej]. Edip kralj. Antigona. Prev. Fran Albrecht. Ljubljana: Slovenska matica, 1941. 139–140. (Vezana beseda 2).

Glonar, Joža. »Uvodne besede.« Sophokles [Sofoklej]. Edip kralj. Antigona. Prev. Fran Albrecht. Ljubljana: Slovenska matica, 1941. 5–31. (Vezana beseda 2).

Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2008. (Comparative Cultural Studies).

– – –. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. (Literarni leksikon 45).

Koren, Evald. »Antigona v slovenski literaturi: situacija ali junakinja?« Primerjalna književnost 9.1 (1986): 27–31.

– – –. »Misel, ki zanjo Antigona vztrajno išče smisel.« Primerjalna književnost 4.1 (1981): 29–34.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Moder, Janko. Slovenski leksikon novejšega prevajanja. Koper: Založba Lipa, 1985. (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev 3).

Moravec, Dušan (ur.). Repertoar slovenskih gledališč. 1867–1967. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.

Podbevšek, Katja. »Funkcionalnost jezikovnih sredstev v Smoletovi AntigoniPrimerjalna književnost 4.1 (1981): 16–23.

Schmidt, Goran. »Opombe.« Dominik Smole. Zbrano delo 2. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009: 167–692. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 224).

Shakespeare, William. Hamlet. Prev. Oton Župančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956. (Knjižnica Kondor 5).

– – –. Romeo in Julija. Julij Cezar. Hamlet. Prev. Oton Župančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. (Knjižnica Kondor 223).

Smole, Dominik. Antigona. Zbrano delo 2. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 7–112. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 224).

Smolej, Tone, in Hriberšek, Matej. Retorične figure. Ljubljana: DZS, 2006.

Sophokles [Sofoklej]. Edip Kralj. Antigona. Prev. Fran Albrecht [Albreht]. Ljubljana: Slovenska matica, 1941. (Vezana beseda 2).

Stanovnik, Majda. »Hamlet in grobarja: kraljevič, klovn in kmet.« 15. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1991. 7–19. (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev 15). Redigiran ponatis: »Hamlet (V,1): prizor iz Shakespearove tragedije v Šauperlovem, Cankarjevem, Župančičevem in Modrovem prevodu.« Slovenski literarni prevod 1550–2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, 212–227.

– – –. »Leemingov prevod Smoletove AntigonePrevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja. Ur. Martina Ožbot. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2006. 272–294. (Zbornik Društva slovenskih književnik prevajalcev 31).

Svetina, Ivo (ur.). Dominik Smole. Ljubljana: Nova revija, 1996. (Zbirka Interpretacije).

Wade-Matthews, Max, in Thompson, Wendy: Glasba. Ilustrirana enciklopedija glasbil in velikih skladateljev. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave