Manzonijeva Zaročenca v slovenščini: značilnosti treh variant in vprašanje razvitosti prevodne kulture

  • Martina Ožbot
Ključne besede: italijanska književnost, Manzoni, Alessandro, literarna recepcija, literarni prevod, prevodi v slovenščino, kultura prevajanja

Povzetek

Članek se ukvarja z Manzonijevim romanom Zaročenca v treh slovenskih prevodih. Razlike med variantami Iva Benkoviča (1901), Andreja Budala (1925) in Jaše Zlobca (1977) primerja s stališča posameznih prevajalskih pristopov, interpretira pa jih tudi v luči vsakokratnega stanja v slovenski prevodni kulturi.

Literatura

Benkovič, Ivo, prev. Zaročenca: milanska povest iz sedemnajstega stoletja. Alessandro Manzoni. Ljubljana: samozaložba, 1901.

Budal, Andrej, prev. Zaročenca: milanska zgodba iz 17. stoletja. Alessandro Manzoni. Gorica: Narodna tiskarna, 1925.

Brecelj, Marijan. Štiri stoletja in pol prevajanja italijanskih del v slovenščino 1555–2000. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2000.

Duggan, Christopher. The Force of Destiny: A History of Italy since 1796. London: Penguin, 2000.

Kos, Janko. »Roman med zgodovino in moralo.« Zaročenca. Alessandro Manzoni. Ljubljana: Cankarjeva založba, 21987. 5–39.

Lokovšek, Mateja. Prevajanje lastnih imen v treh prevodih Manzonijevega romana Zaročenca. (Diplomsko delo.) Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, 2009.

Manzoni, Alessandro. I promessi sposi. Rim: Newton Compton, 1992.

Ožbot, Martina. »Machiavelli in Boccaccio v Koširjevih oblačilih: k vprašanju prevajalčevega osebnega sloga.« Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik. Ur. Martina Ožbot. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002. 187–199.

Pahor, Boris. »Ko smo bili Slovenci še vsi nebogljeni in pohlevni: narodna identiteta v italijanski književnosti.« Srce in oko 2.15 (1990): 242–246.

– – –. Ladja brez krmarja: narodna identiteta v italijanski književnosti: od Danteja do Slataperja. Ljubljana: Slovenska matica, 1996.

– – –. Napoved nove plovbe. Dnevniški zapiski 1986 – 1989. Maribor: Založba Obzorja, 1992.

Paternoster, Annick. »Politeness and Style in The Betrothed (I Promessi Sposi, 1840), An Italian Novel by Alessandro Manzoni.« Historical (Im)politeness. Ur. Jonathan Culpeper in Dániel Z. Kádár. Bern idr.: Peter Lang, 2010. 201–230.

Š.[kerl], S.[ilvester]. »Z Ivanom Pregljem.« Slovenec (19. april 1930): 11–12.

Zlobec, Jaša L., prev. Zaročenca. Alessandro Manzoni. Ljubljana: Cankarjeva založba, 21987 [1977]. (Sto romanov).

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave