Filozofija predmeta, geometrija in fizika – konstruktivizem

  • Janez Vrečko
Ključne besede: slovenska poezija, literarna avantgarda, konstruktivizem, Kosovel, Srečko, literarni vplivi

Povzetek

Članek se ukvarja s časoprostorsko problematiko Kosovelovih konsov. Pokazati želi, da je z njimi na evropskih tleh realiziral enega redkih primerov t. i. literarnega konstruktivizma. To je med drugim videti iz »geometrične«, inženirske in fizikalne, einsteinovske analize »Sferičnega zrcala«. Slikovni učinek črke »K« je dejansko učinek konstrukcijskih črt, s katerimi pesnik dosega globino prostora. Izpovedni subjekt je sicer izgnan iz pesmi, a vanjo vstopa kot konstruktor, kjer se pri Kosovelu črka »K« kot »konstruktor« in črka »K« kot Kosovel-avtor slučajno idealno pokrivata.

Literatura

Briski-Uzelac, Sonja. »Konstruktivizem/etična dimenzija.« Pojmovnik ruske avangarde 5. Ur. Aleksandar Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1987. 25.

Eco, Umberto. Zgodovina grdega. Ljubljana: Modrijan, 2008.

Flaker, Aleksandar. Nomadi lepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1988.

Jovanovski, Alenka. »Kosovelovi konsi: nelahko ravnotežje med subjektom in družbo.« Primerjalna književnost 28. Posebna številka (2005).

Kamenski, Valerij. Ego – Moja biografija velikogo futurista. Moskva, 1918.

Kos, Matevž. »Kako brati Kosovela?« Izbrane pesmi. Srečko Kosovel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Kosovel, Srečko. Integrali 26’. Uvod in izbor Anton Ocvirk. Ljubljana, Trst: CZ, ZTT, 1967.

– – –. Zbrano delo I–III. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1946–1977.

Kostelanetz, Richard, ur. Laszlo Moholy-Nagy. London: Penguin Books, 1974.

Kovtun, Jevgenij. »Borba sa silom teže.« Pojmovnik ruske avangarde 7. Ur. Aleksandar Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1990. 92.

Menna, Federico. Proricanje estetsko društva. Beograd, 1984.

Palazzeschi, Aldo. »Lek proti bolečinam.« 1914. Zgodovina grdega. Umberto Eco. Ljubljana: Modrijan, 2008. 368.

Pavlič, Darja. »Kosovel in moderna poezija: analiza podobja.« Primerjalna književnost 28. Posebna številka (2005).

Šklovski, Viktor. »Vstajenje besede.« Ruski formalisti. Ur. Aleksander Skaza. Ljubljana: Mladinska knjiga,1984.

Troha, Vera. Futurizem. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993. (Literarni leksikon 40)

Ženko, Ernest. Prostor in umetnost. Prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, Laszlo Moholy-Nagy in Andy Warhol. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave