Slovenska poezija, prešernovska struktura in politika pesniške forme

  • Dubravka Đurić
Ključne besede: slovenska poezija, nacionalni literarni kanon, nacionalni pesniki, prešernovska struktura, Kosovel, Srečko, sodobna poezija

Povzetek

Na začetku prispevka pojasnim pojem »politika pesniške forme«, v nadaljevanju se ukvarjam s pojmom »prešernovska struktura« Dušana Pirjevca in njegovimi interpretacijami v tekstih Denisa Poniža, Petra Kolška in Matevža Kosa. Opozorim tudi na interpretacijo Kosovelove poezije Janeza Vrečka, na koncu pa se posvetim radikalnim pesniškim praksam v socializmu in postsocializmu.

Literatura

Bernstein, Charles. My Way. Speaches and Poems. Chicago in London: The University of Chicago Press, 1999.

Blau DuPlessis, Rachel. Genders, Races, and Religious Cultures in Modernist American Poetry 1908–1934. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Damon, Maria in Ira Livingston. »Introduction.« Poetry and Cultural Studies. A Reader. Ur. Maria Damon in Ira Livingston. Urabana in Chicago: University of Illinois Press, 2009. 1–17.

Đurić, Dubravka. Jezik, poezija, postmodernizam – jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije. Beograd: Oktoih, 2002.

– – –. Poezija, teorija, rod. Američke moderne i postmoderne pesnikinje. Beograd: Orion Art, 2009.

– – –. »Teorijsko-interpretativni modeli u postjugoslovenskim pesničkim kulturama.« Sarajevske sveske. 2011 (v tisku).

Gidens, Entoni. Odbegli svet. Kako globalizacija preoblikuje naše živote. Prev. Ivan Radosavljević. Beograd: Stubovi kulture, 2005.

Kolšek, Peter. »V objemu dveh struktur.« Nevihta sladkih rož. Antologija slovenske poezije 20. stoletja. Ljubljana: Beletrina, 2006. 622–42.

Kos, Matevž. Prevzetnost in pristranost. Ljubljana: Literatura, 1996. [Oholost i pristranost. Književni spisi. Prev. Ksenija Premur. Zagreb: Naklada Lara, 2006.]

– – – (ur.). Mi se vrnemo zvečer. Antologija mlade slovenske poezije 1990–2003. Ljubljana: Študentska založba, 2004. [Vraćamo se uvečer. Antologija mlade slovenske poezije 1990–2003. Prev. Ksenija Premur. Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca/Durieux, 2006.]

Lazer, Hank. Opposing Poetries. I. Issues and Institutions. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1996.

Vrečko, Janez. »Labodovci, pilotovci, konstruktivisti in tankisti.« Ur. Stane Bernik et al. Tank. Slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana: Moderna galerija, 1998. 34–45.

Pirjevec, Dušan. Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Maribor: Obzorja, 1978. [Pitanje poezije i nauke o književnosti. Prev. Marija Mitrović. Beograd: Vuk Karadžić, 1983.]

Poniž, Denis. Beseda se vzdiguje v dim. Stoletje slovenske lirike 1900–2000. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.

– – –. «Slovenska konkretna in vizualna poezija.« Slovenska konkretna in vizualna poezija. Ur. Miloš Bašin. Ljubljana: Bežigrajska galerija, 2001.

– – –. Slovenska lirika 1950–2000. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.

Vilijams, Rejmond. »Analiza kulture.« Studije kulture. Ur. Jelena Đorđević. Beograd: Službeni glasnik, 2008. 125–133.

Watten, Barrett. The Constructivist Moment. From Material Text to Cultural Poetics. Wesleyan: University Press, 2003.

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Tematski sklop