Srca ljudi so majhna in ječe velike: politična poezija z ameriškega vidika

  • Richard Jackson
Ključne besede: literatura in politika, slovenska poezija, ameriška poezija, politično pesništvo, družbeni angažma, Kosovel, Srečko, Bell, Marvin, Hass, Robert, primerjalne študije

Povzetek

Gledano z ameriškega vidika, so vse dobre pesmi ritmične raziskave, dejanja domišljijskih odkritij in izključujejo idejo o preprosti propagandi z nekakšnim jasnim namenom. To velja tudi za politično stališče: politične pesmi niso poročila o pričevanjih, ampak dejanja transformacije. – V Derridajevem smislu dekonstruirajo jezik prevladujočih oblastnih struktur. Pesnik ali pesnica skozi jezik preoblikuje svojo vizijo v vedno širši krog asociacij in zato tudi zavzetosti. Ameriško ukvarjanje s tehniko in osebnim je torej v resnici način, ki razkriva, kako estetika nekoga določa njegovo/njeno etiko. Poudarjanje jezika namesto očitnega referenta je posebej pomembno za pesnika, kot je Kosovel, saj so njegovi jezikovni eksperimenti porodili politične ideje in ne obratno.

Literatura

Agamben, Giorgio. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. Trans. Daniel Heller-Roazen. New York: Zone Books, 2002.

Barańczak, Stanisław. “Introduction.” Polish Poetry of the Last Two Decades. Evanston: Northwestern University Press, 1991. 1–17.

Bell, Marvin. Mars Being Red. Port Townsend: Copper Canyon Press, 2008.

Calvino, Italo. Six Memos for the Next Millennium. Ed. Esther Calvino. New York: Vintage Books, 1993.

Darwish, Mahmoud. Exile’s Poet. Ed. Hala Khamis Nassar and Najat Rahman. Northampton, MA: Olive Branch Press, 2008.

Derrida, Jacques. Writing and Difference. London: Routledge, 2001.

Hass, Robert. “Listening and Making.” Twentieth-Century Pleasures. New York: Ecco, 2000.

Herbert, Zbigniew. Collected Poems. New York: Harper, 2007.

Kocbek, Edvard. At the Door of Evening. Trans. Tom Ložar. Ljubljana: Aleph, 1990.

Kosovel, Srečko. Look Back, Look Ahead. Trans. Barbara Siegel Carlson and Ana Jelnikar. Brooklyn: Ugly Duckling Press, 2010.

Merwin, W. S. Present Company. Port Townsend: Copper Canyon Press, 2005.

Miłosz, Czesław. The Captive Mind. New York: Vintage, 1997.

Parini, Jay. Why Poetry Matters. New Haven: Yale University Press, 2008.

Stevens, Wallace. Collected Poems and Prose. New York: Library of America, 1997. 665.

Szymborska, Wisława. Poems New and Selected. Trans. Claire Cavanaugh. New York: Harcourt, 1998.

Zagajewski, Adam. In Defense of Ardor. Trans. Claire Cavanaugh. New York: Farrar, Strauss, 2004.

Zajc, Dane. xeroxed Proceedings form P.E.N. International Meeting. Lake Bled, Slovenia, 1992.

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Tematski sklop