Narod in povzdignjenje: nekaj primerjav med »nacionalnima pesnikoma« Slovenije in Islandije

  • Sveinn Yngvi Egilsson
Ključne besede: nacionalni literarni kanon, slovenska poezija, islandska poezija, nacionalni pesniki, Prešeren, France, Halgrímsson, Jónas, primerjalne študije

Povzetek

Razprava skuša pokazati, da je povzdignjenje (elevationdomače literature na raven klasičnih in še posebej renesančnih standardov, ki ga je v svojih delih tako elegantno in ekstenzivno izvedel France Prešeren, značilno tudi za delo islandskega pesnika Jónasa Hallgrímssona (vključno s povzdignjenjem, ki ga ta doseže s pomočjo »nacionalne klasike«). Ob tem Jónas poskuša in tudi uspe povzdigniti svojo rodno deželo zlasti še s pomočjo dveh sredstev: najprej z opisovanjem islandske narave kot pokrajine v skladu z estetskimi modeli, ki so se razvili v evropski umetnosti, zatem pa še s prikazovanjem določene lokacije kot lieu de mémoire ali celo kot začaranega (enchanted) kraja zaradi njegovega posebnega pomena v nacionalni zgodovini. Različna sredstva povzdignjenja, ki sta jih uporabljala Prešeren in Hallgrímsson – neredko so bila povezana s sublimirano ljubeznijo do ženske oziroma muze – so na koncu služila istemu nacionalističnemu namenu: potrditi kulturno vrednost naroda – njegovega jezika, literature, pokrajine – ter ga dvigniti na evropsko raven.

Literatura

Andrews, Malcolm. The Search for the Picturesque: Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 1760–1800. Aldershot: Scolar Press, 1989.

Bandle, Oskar. “Jónas Hallgrímsson und die ‘nationalromantik.’” ÜberBrücken: Festschrift für Ulrich Groenke zum 65. Geburtstag. Edited by Knut Brynhildsvoll. Hamburg: Helmut Buske, 1989. 229–244.

Cooper, Henry Ronald, Jr. Francè Prešeren. Boston: Twayne, 1981.

Cornis-Pope, Marcel, and John Neubauer. Towards a History of the Literary Cultures in East-Central Europe: Theoretical Reflections. ACLS Occasional Paper no. 52, 2002.

Dović, Marijan. “France Prešeren: A Conquest of the Slovene Parnassus.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Virginia Commonwealth University / University of Amsterdam, 2010. (Comparative History of Literatures in European Languages 25.) 97–109.

Egilsson, Sveinn Yngvi. “Eddas, Sagas and Icelandic Romanticism.” The Manuscripts of Iceland. Edited by Gísli Sigurðsson and Vésteinn Ólason. Reykjavík: The Árni Magnússon Institute, 2004. 109–116.

– – –.“Ways of Addressing Nature in a Northern Context. Romantic Poet and Natural Scientist Jónas Hallgrímsson.” Conversations with Landscape. Edited by Karl Benediktsson and Katrín Anna Lund. Farnham: Ashgate, 2010. 157–171.

Einarsson, Stefán. A History of Icelandic Literature. New York: The Johns Hopkins Press for The American-Scandinavian Foundation, 1957.

Flacke, Monika (ed.). Mythen der Nationen – ein europäisches Panorama: eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums. Begleitband zur Ausstellung vom 20. März 1998 bis 9. Juni 1998. Berlin: Deutsches Historisches Museum, 1998.

Hálfdanarson, Guðmundur. “Þingvellir: An Icelandic Lieu de Mémoire.” History & Memory 12 (2000): 5–29.

Juvan, Marko. “Literary Self-Referentiality and the Formation of the National Literary Canon: The Topoi of Parnassus and Elysium in the Slovene Poetry of the 18th and 19th Centuries.” Neohelicon 31.1 (2004): 113–123.

Leerssen, Joep. “Nationalism and the Cultivation of Culture.” Nations and Nationalism 12.4 (2006): 559–578.

McLuhan, Marshall. “Tennyson and Picturesque Poetry.” The Interior Landscape: The Literary Criticism of Marshall McLuhan 1943–1962. Selected, compiled, and edited by Eugene McNamara. Toronto: McGraw-Hill, 1969. 135–155.

Nemoianu, Virgil. “’National Poets’ in the Romantic Age: Emergence and Importance.” Romantic Poetry. Edited by Angela Esterhammer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002. 249–255.

Neubauer, John. “Figures of National Poets. Introduction.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Virginia Commonwealth University / University of Amsterdam, 2010. (Comparative History of Literatures in European Languages 25.) 11–18.

Óskarsson, Þórir. “From Romanticism to Realism.” A History of Icelandic Literature. Edited by Daisy Neijmann. Histories of Scandinavian Literature. Volume 5. Lincoln, NB: The University of Nebraska Press in cooperation with The American-Scandinavian Foundation, 2006. 251–307.

Prešeren, France. Poems. Selected and edited by France Pibernik and Franc Drolc. Ljubljana: Hermagoras, 2001.

Rigney, Ann (in press). “Embodied Communities: Commemorating Robert Burns, 1859.” Representations 115 (Summer 2011): 71–101.

Ringler, Dick. Bard of Iceland: Jónas Hallgrímsson, Poet and Scientist. Madison: The University of Wisconsin Press, 2002. (Selected works by Jónas Hallgrímsson in an English translation with a short biography and commentaries.) See also the website: http://www.library.wisc.edu/etext/jonas/. (Accessed 10 May 2011.)

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Tematski sklop II