Od bralstva in bralcev k sociologiji bralnih okolij

  • Norbert Bachleitner
Ključne besede: zgodovina branja, sociologija branja, bralci, družbeni razred, bralna kultura, bralne navade, okolja Sinus

Povzetek

Kljub študijam o zunanji zgodovini branja in posameznih bralcih vemo o bralnih navadah skupin zelo malo. Model soodvisnosti med družbenim razredom in okusom je izdelal Bourdieu, vendar je ta precej primitiven v primerjavi s sodobnimi študijami, ki temeljijo na »okoljih Sinus«. Jost Schneider, denimo, je rekonstruiral okus nižjega srednjega razreda, za katerega je značilna stagnacija, liberalno tehnokratskega okolja, ki je usmerjeno k oblikovnim eksperimentom »klasične« avantgarde, in hedonističnega okolja, ki išče nove sloge in trende. Schneiderjevi rezultati še vedno čakajo, da jih bodo potrdili empirični podatki.

Literatura

Bachleitner, Norbert. »Das Ende des ‘Königs aller deutschen Leihbibliotheken’«. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 11 (1986): 115–148.

Bourdieu, Pierre. La Distinction: Critique sociale du jugement. Pariz: Minuit, 1979.

Christmann, Ursula, in Norbert Groeben. »Psychologie des Lesens«. Handbuch Lesen. Ur. Bodo Franzmann idr. München: Saur, 1999. 145–223.

Darnton, Robert. »First Steps Toward a History of Reading«. Darnton, The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History. New York: Norton, 1990. 154–187.

– – –. »Bralci odgovarjajo Rousseauju: ponaredek romantične rahločutnosti«. Darnton, Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine. Prev. Polona Poberžnik. Ljubljana: Studia humanitatis, 2005. 251–304.

Schenda, Rudolf. Volk ohne Buch: Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770–1910. Frankfurt ob Majni: Klostermann, 1970.

Schneider, Jost. Sozialgeschichte des Lesens: Zur historischen Entwicklung und sozialen Differenzierung der literarischen Kommunikation in Deutschland. Berlin: de Gruyter, 2004.

Schücking, Levin L. Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. Bern in München: Francke, 1961 (prva izd. 1923).

Slike okolij Sinus. Dostopno na: http://www.google.at/images?hl=de&biw=1020&bih=614&rlz=1R2GGLL_de&q=sinus+milieus+2009&revid=1890806054&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=hd8oTefeNYSl8QO_sbSFAw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CDQQsAQwAg (7. april 2011).

Objavljeno
2017-10-16