Materialnost branja: primer bralcev romanov v Angliji 18. stoletja in pogled v sodobnost

  • Ana Č. Vogrinčič
Ključne besede: zgodovina branja, angleška književnost, roman, 18. stol., Richardson, Samuel

Povzetek

Čeprav je fizična materialnost knjig in branja v študijih literature praviloma zapostavljena, nas zgodovina knjižnih praks vedno znova opozarja na pomen zunajbesedilnega v literarnem doživetju. Predstavila bom različne dimenzije materialnosti branja, ki so izrazite že v času, ko branje romana postane priljubljena in razmeroma razširjena prostočasna praksa, tj. v Angliji 18. stoletja. S primeri, predvsem s slovito uspešnico Samuela Richardsona Pamela, bom poskusila pokazati, kako pomembno vlogo so v uveljavljanju branja romana odigrali na eni strani specifična predmetnost romana in specifike branja romana, na drugi pa načini, kako se je prebrano artikuliralo oziroma »povnanjilo« v pogovorih, uprizoritvah odlomkov, prek razprav v bralnih klubih, društvih in knjižnicah, predvsem pa z oživljanjem junakov skozi druge prostočasne aktivnosti in družabne dejavnosti. Sklenila bom s premislekom o sodobnih različicah »povnanjanja« branja in o opazno povečanem zanimanju za predmetno plat knjig, ki očitno spremlja aktualne metamorfoze knjižnih nosilcev.

Literatura

Adams, R. Thomas, in Nicolas Barker. »A New Model for the Study of the Book«. The Book History Reader. Ur. David Finkelstein in Alistair McCleery. London: Routledge, 2006: 47–65.

Ard, Patricia. »Reading into Things: Literature’s Material Culture«. International Journal of the Book 6.4 (2009): 33–42.

Ariès, Philippe. »Introduction«. Histoire de la vie privée. De la Renaissance aux Lumières. Ur. Phillipe Ariès in Georges Duby. Pariz: Seuil, 1986. 7–21.

Bayard, Pierre. How to Talk About Books You Haven’t Read. London: Granta Books, 2008.

Brewer, A. David. The Afterlife of Character, 1726–1825. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 2005.

Colclough, Stephen. Consuming Texts. Readers and Reading Communities, 1695–1870. Basingstoke: Palgrave, 2007.

Darnton, Robert. »What is the History of Books?« The Book History Reader. Ur. David Fikelstein in Alistair McCleery. London: Routledge, 2006. 9–26.

Hitchings, Henry. How to Really Talk About Books You Haven’t Read. London: John Murray, 2008.

Hunter, J. Paul. Before Novels. The Cultural Contexts of Eighteenth-Century English Fiction. New York: Norton, 1990.

Keymer, Thomas, in Peter Sabor. Pamela in the Marketplace. Literary Controversy and Print Culture in Eighteenth-Century Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge UP, 2005.

Lovell, Terry. Consuming Fiction. London: Verso, 1987.

Richardson, Samuel. Pamela or Virtue Rewarded. London: Penguin, 1985.

Vogrinčič, Ana. Družabno življenje romana. Uveljavljanje branja v Angliji 18. stoletja. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

– – –. »K tematski številki o ‘knjigi’«. Ars & Humanitas 5.1–2 (2010): 7–9.

– – –. »Literary Effects of the Author Stardom«. Literary Intermediality. Ur. M. Pennachia Punzi. Bern: Peter Lang, 2007. 203–218.

Taylor, John Tinnon. Early Opposition to the English Novel. The Popular Reaction from 1760 to 1830. New York: King’s Crown P, 1943.

Objavljeno
2017-10-16