Rabelais in knjižnica Opatije svetega Viktorja

  • Miha Pintarič
Ključne besede: humanizem, bralna kultura, knjižnice, Rabelais

Povzetek

»Naštevanje« je eden od načinov, s katerimi se Rabelais osvobaja teže zakonitosti snovnega sveta, vnaprejšnje določenosti, vsiljenega smisla in podobnega. »Naštevanje« je seveda podložno vsemu temu, toda kaj rado se osamosvoji, postane ritem, glasba, hipnotična mantra, molitev ali kaj podobnega, skratka, točka svobode, za katero ne veljajo vzročno-posledična razmerja, ki se v Rabelaisovi dobi izražajo v sholastični dikciji, prav to pa si avtor tako rad privošči. Pri tem ne gre za miniranje smisla, saj ta za Rabelaisa bržkone ostaja isti, kakor je bil poprej. Vsekakor pa gre za dekonstrukcijo forme, predvsem v njeni tako pogosti vlogi samoumevne nosilke smisla. Ker naj bi bil srednjeveški človek pozabil »pravo besedo«, naj bi izgubil tudi sposobnost »dobrega dejanja« (morda je bilo tudi obrnjeno, kdo ve). Knjižnice, kakršna je ta iz Pantagruela (VII. pogl.), so bile vredne vse kritike, ker so takšno izgubljanje spomina in z njim prihodnosti še pospeševale. Človek ne zna več brati, zato ne more več poslušati, prepuščen je sebi in (p)ostane idiot. Danes prav tako kakor pred petsto leti. Samo Rabelaisu in njemu podobnim gre zahvala, da se tega sploh zavedamo.

Literatura

Chrétien de Troyes. Le Roman de Perceval ou le Conte du Graal. Ur. W. Roach, Ženeva: Droz, in Pariz: Minard, 1959.

Dubois, Claude-Gilbert. L’Imaginaire de la Renaissance. Pariz: PUF, 1985.

Dubois, Jacques. »Comment les moines du Moyen Âge chantaient et goûtaient les Saintes Écritures«. Le Moyen âge et la Bible. Ur. Pierre Riché in Guy Lobrichon. Pariz: Beauchesne, 1984. 261–298.

Febvre, Lucien. Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais. Pariz: Albin Michel, 1942.

Haenens, Albert d’. »L’horloge mécanique et son temps. Réflexions sémiotiques et sociogénétiques concernant les instruments de mesure du temps courant«. Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain 24.1–2 (1998): 5–22.

Le Goff, Jacques. Za drugačen srednji vek. Prev. Braco Rotar. Ljubljana: ŠKUC: Filozofska fakulteta, 1985.

Rabelais, François. Pantagruel. Ur. Pierre Michel. Pariz: Livre de Poche, 1972.

– – –. Pantagruel. Ur. Gérard Defaux. Pariz: Livre de Poche, 1994.

Villon, François. Poésies complètes. Ur. Pierre Michel. Pariz: Livre de Poche, 1972.

Objavljeno
2017-10-16