Branje dramskega besedila: primer empirične raziskave

  • Mateja Pezdirc Bartol
Ključne besede: dramatika, recepcijska estetika, dramska besedila, bralci, gledališko občinstvo, empirične raziskave

Povzetek

Recepcijska estetika in teorija bralčevega odziva sta tisti dve smeri literarne vede, ki sta izpostavili bralčevo aktivno vlogo v bralnem procesu in izdelali različne konstrukte bralcev, hkrati pa sta z novim raziskovalnim poljem dali spodbude tudi gledališkim teoretikom, ki so se začeli intenzivneje zanimati za procese branja in razumevanja dramskega besedila ter zlasti v postmoderni multimedijski civilizaciji postali pozorni tudi na zaznave gledalcev. Članek prikazuje rezultate empirične raziskave, ki na različnih ravneh bralčevega odziva preučuje konkretni stik bralcev z dramskim besedilom, hkrati pa njihove recepcijske odzive primerja z zaznavami gledalcev uprizoritve in njihovim dojemanjem, kako je besedilo brala režija.

Literatura

Bennett, Andrew. »Introduction«. Readers & Reading. Ur. Andrew Bennett. New York: Longman Publishing, 1995. 1–19.

Carlson, Marvin. »Theatre Audiences and the Reading of Performance«. Carlson, Theatre Semiotics: Signs of Life. Bloomington: Indiana UP, 1990. 10–25.

Chaudhuri, Una. »The Spectator in Drama/Drama in the Spectator«. Modern Drama 17.3 (1984): 281–297.

De Marinis, Marco. »Dramaturgija gledalca«. Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska, 1996. 189–204.

Dixon, Peter, idr. »Literary Processing and Interpretation: Toward Empirical Foundations«. Poetics 5 (1993): 5−33.

Jovanović, Dušan. Karajan C, Klinika Kozarcky, Ekshibicionist. Ljubljana: Študentska založba, 2004.

Pavis, Patrice. »Od besedila do odra: Težaven porod«. Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska, 1996. 141–158.

– – –. »Teze za analizo dramskega teksta«. Drama, tekst, pisava. Ur. Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008. 117–148.

Pezdirc Bartol, Mateja. Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010.

Objavljeno
2017-10-16