»Pod egido ruskega orla« ali orientalistični izleti A. Aškerca

  • Krištof Jacek Kozak
Ključne besede: slovenska književnost, potopisi, popotni dnevniki, imagologija, Aškerc, Anton, Rusija, orientalizem, panslavizem

Povzetek

Anton Aškerc, slovenski pesnik s preloma 20. stoletja, je po tem, ko je dvakrat potoval v Rusijo, objavil svoje popotne zapiske. Kljub zagotovilom o objektivnosti je Aškerčev odnos do Rusije zapletalo tudi njegovo panslavistično nagnjenje. Analiza dokaže jasen orientalistični (skladno s terminom E. Saida) predsodek, pri katerem navsezadnje zmaga Zahodna kultura.

Literatura

Aškerc, Anton. »Dva izleta na Rusko.« Aškerc, Anton. Med Turki in Rusi. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006. 73–180.

– – –. »Izlet v Carigrad.« Aškerc, Anton. Med Turki in Rusi. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006. 23–71.

Baine Campbell, Mary. »Travel Writing and Its Theory.« The Cambridge Companion to Travel Writing. Ur. Peter Hulme in Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 261–278.

Baskar, Bojan. »Načini potovanja in orientalistično potopisje v avstro-ogrski provinci. Primer Antona Aškerca.« Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48.3/4 (2008): 24–35.

Boršnik, Marja. »Aškerčev odnos do Slovanov (ob stoletnici pesnikovega rojstva).« Slavia 25.4 (1956): 594–605.

Carr, Helen. »Modernism and Travel (1880–1940).« The Cambridge Companion to Travel Writing. Ur. Peter Hulme in Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 70–86.

Dobrovoljc, France. »Odmevi stoletnice Aškerčevega rojstva pri Rusih in Bolgarih.« Aškerčev zbornik: ob stoletnici pesnikovega rojstva. Ur. Vlado Novak. Celje: Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva, 1957. 182–185.

Herberstein, Žiga. Moskovski zapiski. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951.

Hulme, Peter in Tim Youngs. »Introduction.« The Cambridge Companion to Travel Writing. Ur. Peter Hulme in Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 1–13.

Hulme, Peter. »Travelling to Write (1940–2000).« The Cambridge Companion to Travel Writing. Ur. Peter Hulme in Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 87–101.

Isabel, Vila Maior. »Etre héros en Orient.« Travel Writing and Cultural Memory. Ur. Alziro Seixo Maria. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 2000. 169–179.

Kermauner, Taras. Poezija slovenskega zahoda. Zv. 2. Maribor: Založba Obzorja, 1991.

Kos, Janko. »Anton Aškerc kot potopisec.« Aškerc, Anton. Med Turki in Rusi. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006. 7–21.

Krysinski, Wladimir. »Voyages modernes et postmodernes : mythe ou réalité des déplacements cognitifs.« Travel Writing and Cultural Memory. Ur. Alziro Seixo Maria. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 2000. 23–33.

Moura, Jean-Marc. »Mémoire culturelle et voyge touristique. Réflexions sur le figurations littéraires du voyageur et du touriste.« Travel Writing and Cultural Memory. Ur. Alziro Seixo Maria. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 2000. 165–280.

Said, Edward W. Orientalizem. Zahodnjaški pogledi na Orient. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1996.

Sobe, Noah W. »Slavic Emotion and Vernacular Cosmopolitanism.« Turism: The Russian and East European Tourist Under Capitalism and Socialism. Ur. Anne E. Gorsuch in Diane P. Koenker. Ithaca; London: Cornell University Press, 2006. 82–96.

Zbašnik, Fran. »A. Aškerc: ’Dva izleta na Rusko’; ’Črtice popotnega dnevnika’.« Ljubljanski zvon (1904): 53.

Objavljeno
2017-10-16