Capudrov erotični roman s temo o drugi svetovni vojni

  • France Bernik
Ključne besede: slovenska književnost, tematologija, druga svetovna vojna, državljanska vojna, vojni romani, Capuder, Andrej

Povzetek

Avtor se je lotil interpretacije Capudrovega romana Iskanje drugega metodološko tako kot pripovednih del z isto temo v monografiji Slovenska vojna proza (skupaj z Marjanom Dolganom, 1988). Idejnovsebinsko s stališča, kako se je vojna tematika po letu 1945 osvobajala ideoloških zavor in slogovnega poenotenja, oblikovno strukturno pa z vidikov sodobne naratologije. Odgovoriti je poskušal na vprašanje, kako je v naših razmerah nastajala prava literarna umetnost.
Objavljeno
2017-10-16