Roman kot Pandorina skrinjica. Drago Jančar: To noč sem jo videl

  • Marjan Dolgan
Ključne besede: slovenska književnost, literatura in zgodovina, zgodovinski roman, Jančar, Drago

Povzetek

Članek analizira zvrstne in pripovedne vidike Jančarjevega romana To noč sem jo videl (2010), pri čemer ugotavlja tudi prvine kriminalnega romana in parabole ter opozarja na paradoksni učinek romana. Ta je sicer avtonomno literarno delo, vendar kljub temu sega čez mejo fikcije na zunajliterarno, zgodovinsko področje.

Literatura

Adair, Gilbert. Adzio und Tadzio. Wladyslaw Moes, Thomas Mann und Luchino Visconti: Der Tod in Venedig. Essay. Zürich: Epoca, 2002.

Baberowski, Jörg; Doering-Manteuffel, Anselm. Ordnung durch Terror. Gewaltexcesse und Vernichtigung im nationalsozialistischen und im stalinistischen Imperium. Bonn: Dietz, 2007 (2. izd.).

Blumenwitz, Dieter. Okupacija in revolucija v Sloveniji (1941−1946). Mednarodnopravna študija. Celovec: Mohorjeva družba, 2005.

Elm, Theo; Hiebel, Hans H. (ur.). Die Parabel. Parabolische Formen in der deutschen Dichtung des 20. Jahrhunderts. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1986.

Feldmann, Klaus. Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

Freud, Sigmund. Spisi o družbi in religiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007.

Grieser, Dieter. Mojstri in modeli. Zali deček v mornarsko modri obleki. Ljubljana: Delo [časnik], 4. avgust 1979, str. 24.

Hribar, Angelika. Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zvezek 11. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008.

Jan, Ivan. Kokrški odred. Narodnoosvobodilni boj pod Karavankami I−III. Ljubljana: Partizanska knjiga 1980.

Jančar, Drago. To noč sem jo videl. Ljubljana: Modrijan, 2010.

Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino. Iz zgodovine gradu Strmol na Gorenjskem 54.2 (2006).

Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino. Rodbini Kalister in Gorup 58.1 (2010).

Michel-Thiriet, Philippe. Das Marcel Proust Lexikon. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1999.

Musek, Janek. Neznanke duha. Psihologija okultnega, paranormalnega in transcendentnega. Ljubljana: Educy, 1995.

Nusser, Peter. Der Kriminalroman. Stuttgart: Metzler, 2009 (4., dopol. izd.).

Schmid, Wolf. Elemente der Narratologie. Berlin: Gruyter, 2005.

Objavljeno
2017-10-16