Obtok v predmoderni svetovni literaturi: zgodovinski kontekst, posredništvo in fizičnost

  • César Domínguez
Ključne besede: svetovna književnost, srednjeveška književnost, literarno posredništvo, kulturni prostor, kulturni obtok

Povzetek

Novejše razprave o svetovni književnosti so poudarile pomen obtoka kot kriterija za svetovnost, tako v dobesednem kakor v prenesenem pomenu. David Damrosch na primer trdi, da so »dela svetovne književnosti zaživela novo življenje, ko so se premikala v širši svet« (What is World Literature?, str. 24). Po njegovem je to novo življenje povrhu precej odvisno od prevodov. Moj prispevek ima za izhodišče Damroscheve argumente proti »prezentizmu« v raziskavah svetovne književnosti, posveča pa se vprašanju, kako postaviti obtok v razmerje s predmoderno svetovno književnostjo. Natančneje, ukvarjal se bom z deli, ki so bila proizvedena v prekomorskem svetu (outre-mer) ali pa so bila z njim povezana; v zahodni Evropi med 1250 in 1350 so imela ta dela širok obtok. Omenjeni stoletni časovni razpon se zdi še posebej primeren za literarni obtok v predmoderni dobi, vsaj v skladu z dokazi iz analiz Janet L. Abu-Lughod; te kažejo, da »nikdar prej ni prišlo v medsebojni stik toliko območij starega sveta« (Before European Hegemony: The World System AD 1250–1350, str. 3).

Literatura

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.

Brown, Michelle P. The Lindisfarne Gospels: Society, Spirituality and the Scribe. London: The British Library, 2003.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: Princeton UP, 2003.

Eckhardt, Caroline D. “Old Fields, New Corn, and Present Ways of Writing About the Past.” Comparative Literature in an Age of Globalization. Ed. Haun Saussy. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 2006. 139–54.

Edbury, Peter W. and John Gordon Rowe. William of Tyre. Historian of the Latin East. Cambridge: Cambridge UP, 1988.

Folda, Jaroslav. “Manuscripts of the History of Outremer by William of Tyre: A Handlist.” Scriptorium 27 (1973): 90–95.

Huygens, R. B. C. “La Tradition manuscrite de Guillaume de Tyr.” Studi Medievali 5 (1964): 281–373.

Morgan, M. R. The Chronique of Ernoul and the Continuations of William of Tyre. Oxford: Oxford UP, 1973.

Nichols, Stephen G. “The New Medievalism: Tradition and Discontinuity in Medieval Culture.” The New Medievalism. Ed. Marina S. Brownlee, Kevin Brownlee, and Stephen G. Nichols. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1991. 1–26.

Pollock, Sheldon. “Cosmopolitan and Vernacular in History.” Cosmopolitanism. Ed. Carol A. Breckenridge et al. Durham: Duke UP, 2002. 15–53.

Pryor, John H. “The Eracles and William of Tyre: An Interim Report.” The Horns of Hattin: Proceedings of the Second Conference of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East, Jerusalem and Haifa 2–6 July 1987. Ed. B. Z. Kedar. London: Variourum, 1992. 270–93.

Riant, Comte. “Inventaire sommaire des manuscrits de l’Eracles.” Archives de l’Orient Latin 1 (1881): 247–56.

Spivak, Gayatri Chakravorti. Death of a Discipline. New York: Columbia UP, 2003.

Thomsen, Mads Rosendahl. Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures. London: Continuum, 2008.

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop