Literarni kanon v založniškem aparatu: knjižna zbirka »Les Grands Ecrivains Français« (1887–1913)

  • Dragos Jipa
Ključne besede: francosko založništvo, 19. stol., knjižne serije, francoski pisatelji, literarni kanon

Povzetek

Po Michelu Foucaultu diskurze obvladujejo nekateri nadzorni postopki in mehanizmi, ki vanje vnašajo »red«. Po mnenju Rogerja Chartierja naj bi bila prav knjiga kot materialni predmet eden takšnih mehanizmov, saj s tem, ko uvaja nekakšen »red knjig«, njeni procesi in značilnosti vplivajo na sam pomen besedil, katerih posrednica je. Prispevek namerava na podlagi teh podmen ugotavljati in ocenjevati takšne pomenske učinke na konkretnem primeru. Leta 1887 je založba Hachette začela izdajati zbirko kritičnih monografij, posvečenih »Velikim francoskim književnikom«. Te knjige, namenjene širokemu bralskemu krogu, ki so jih napisali najpomembnejši tedanji zgodovinarji in kritiki (Gustave Lanson, Émile Faguet, Gaston Paris in drugi), so skušale sodobnemu bralcu približati »velika imena preteklosti«. Na zbirko »Veliki francoski književniki« (1887–1913) in njeno poslanstvo kanonizacije lahko gledamo kot na mehanizem, ki vnaša poseben red v diskurz o literaturi nekega obdobja, ki je bilo priča vzpostavljanju literarne zgodovine. – Raziskava se torej vprašuje o naslednjem: kako ta mehanizem (zbirka poljudnoznanstvenih monografij) vpliva na ta diskurz? Kakšne so založniške omejitve (pogodba, struktura knjig, format, naslovnica itd.) in kakšen je delež teh formalnih omejitev pri izvedbi pomena in idej, ki jih posredujejo te knjige?

Literatura

Casper, Scott E. “Defining the National Pantheon: The Making of Houghton Mifflin’s Biographical Series, 1880–1900.” Reading Books: Essays on the Material Text and Literature in America. Ed. Michele Moylan and Lane Stiles. Amherst: University of Massachusetts Press, 1996. 179–222.

Compagnon, Antoine. La Troisième République des lettres, de Flaubert à Proust. Paris: Seuil, 1983.

Charle, Christophe. “Le temps des hommes doubles.” Revue d’histoire moderne et contemporaine 39.1 (1992): 73–85.

Histoire de l’édition française 3. Ed. Roger Chartier and Henri-Jean Martin. Paris: Fayard, 1990.

Jey, Martine. La littérature au lycée : invention d’une discipline (1880–1925). Metz: Klincksieck, 1998.

Kijinski, John. “John Morley’s ‘English Men of Letters’ Series and the Politics of Reading.” Victorian Studies 34.2 (1991): 205–25.

Mollier, Jean-Yves. La lecture et ses publics à l’époque contemporaine. Paris: PUF, 2001.

–––. Louis Hachette (1800–1864). Paris: Fayard, 1999.

Olivero, Isabelle. L’invention de la collection : De la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du citoyen au XIXe siècle. Paris: IMEC and MSH, 1999.

Thiesse, Anne-Marie. La création des identités nationales. Paris: Seuil, 2001.

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop