Dvojna vloga pisatelja kot delavca in rentnika

  • Maja Breznik
Ključne besede: založništvo, globalizacija, knjižni trg, avtor, pisatelj, mezdni odnosi, avtorske pravice

Povzetek

Razgradnja »estetske socialne države« in zadnji ciklus gospodarske globalizacije sta pripeljala tudi kulturo v »produkcijo« novega kapitalizma, zato da bi se zagnal nov svež ciklus kapitalistične ekspanzije. Ti procesi so spremenili družbeno-ekonomske okoliščine, v katerih ustvarjajo avtorji. Članek analizira vlogo avtorja z dveh vidikov življenja knjige, s stališča produkcije in cirkulacije knjige. Avtorica analizira nastajanje knjige s pomočjo konceptov produkcijska sredstva (delovno sredstvo in predmet dela) in produktivno delo. Iz tega ugotovi, da avtorjevo delo (rokopis) stopi v produkcijo knjige kot »predmet dela«, ki ga založnik spremeni v knjigo. Na tej ravni avtor sklepa z založnikom mezdni odnos. V sferi cirkulacije pa je avtor kot imetnik avtorskih pravic upravičen do del »profita« in zato se dogovor med založnikom in avtorjem za nazaj spremeni v »poslovni dogovor«, avtor pa v »podjetnika«. Avtor, kot lahko izpeljemo, je razpet med vlogo delavca in podjetnika, ki najpogosteje upravlja z edinim kapitalom, ki ga ima na voljo – s svojim delom.

Literatura

Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production. New York: Columbia University Press, 1993.

Breznik, Maja, et al. Knjižna kultura. Ljubljana: UMco, 2005.

Breznik, Maja, et al. Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2008. Available at: http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/prispevki-mnenja/Raziskava_Upravljanje-ASP_2008.pdf (9 Feb 2012).

Chartier, Roger. The Order of Books. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Cohen, Daniel. Trois leçons sur la société post-industrielle. Paris: Seuil, 2006.

Cope, Bill, and Mary Kalantzis. “Signs of Epistemic Disruption: Transformations in the Knowledge System of the Academic Journal.” The Future of the Academic Journal. Ed. Bill Cope and Angus Phillips. Oxford: Chandos, 2009. 13–61.

Ellmeier, Andrea. “Cultural Entrepreneurialism: On the Changing Relationship Between the Arts, Culture, and Employment.” The International Journal of Cultural Policy 9.1 (2003): 3–16.

Epstein, Jason. Book Business. New York: Norton, 2002.

Habjan, Jernej. “Who Chooses the One Who Chooses? On a Forced Choice of Shakespearean Epistemology and Textology.” Primerjalna književnost 33.2 (2010): 193–202.

Havenstone, Debra. “National Context and Atypical Employment.” International Sociology 25.3 (2010): 315–47.

Krašovec, Primož. “Realna subsumcija v hramu duha.” Univerza in neoliberalizem. Ed. Katja Kolšek. Novo Mesto: Založba Goga [in press].

Leskošek, Vesna, et al. Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih. Research report. Ljubljana: Faculty for Social Work, 2009.

Marx, Karl. “Productive and Unproductive Labour.” Marx, Economic Works 1861–1864. Accessible at: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02b.htm (29 Feb 2012).

Močnik, Rastko. “Political Practices at the End of Capitalism.” Post-Fordism and Its Discontents. Ed. Gal Kirn. Maastricht: Jan van Eyck Academie; Berlin: b_books, 2010, 221–52.

Rouet, François. Le livre. Paris: La Documentation Française, 1999.

Schiffrin, André. Le contrôle de la parole. Paris: La fabrique, 2005.

Schiffrin, André. The Business of Books. London: Verso, 2000.

Tronti, Mario. Operai e capitale. Rome: DeriveApprodi, 1962.

Vercellone, Carlo. “From Formal Subsumption to General Intellect.” Historical Materialism 15.1 (2009): 13–36.

Virno, Paolo. A Grammar of the Multitude. Los Angeles: Semiotext(e), 2003.

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop