Razumeti knjigo: Nekaj digresij o formah in pomenih

  • Miha Kovač
Ključne besede: zgodovina knjige, e-knjiga, obogatena e-knjiga, knjižni trg, bralna kultura

Povzetek

Članek pokaže, da so do konca 20. stoletja knjigo definirali bodisi kot besedilo bodisi kot fizičen objekt, s prihodom digitalnih medijev pa je postalo možno knjigo razumeti kot komunikacijsko orodje, na katero so vezane različne bralne prakse, na katere pomembno vplivata peritekst in epitekst. S pojavom elektronskih knjig sta epitekst in peritekst izginila ali se pomembno spremenila, zaradi česar so morale elektronske knjige parazitirati na epitekstu in peritekstu tiskanih knjig. Članek opozarja, da je zaradi tega analogna knjižna infrastruktura morda bolj trdna, kot se zdi na prvi pogled. Šele na tej osnovi in skozi spremembe v delovanju sodobnih knjižnih industrij je možno razumeti digitalne mentalitete.

Literatura

Clark, Gilles and Angus Phillips. Inside Book Publishing. London: Routledge, 2009.

Carr, Nicholas. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: Norton, 2010.

Carrière, Jean-Claude and Umberto Eco. This Is Not the End of the Book: A Conversation Curated by J. P. de Tonac. London: Harvill Secker, 2011.

Evans, M. D. R. et al. “Family Scholarly Culture and Educational Success: Books and Schooling in 27 Nations.” Research in Social Stratification and Mobility (2010), doi: 10.1016/j.rssm.2010.01.002.

Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Hillersund, Torre. “Digital Reading Spaces: How Expert Readers Handle Books, the Web and Electronic Paper.” First Monday 15.4 (2010). Available at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2762/2504 (9 Feb 2012).

Kovač, Miha. “The End of Codex and the Disintegration of Communication Circuit of the Book.” Logos 22.1 (2011): 12–24.

– – –. Never Mind the Web: Here Come the Books. Oxford: Chandoss, 2008.

Mangen, Anne. “Hypertext Fiction Reading: Haptic and Immersion.” Journal of Research on Reading 31.4 (2008): 404–419.

Phillips, Angus. “How Books Are Positioned in the Market.” Judging a Book by Its Cover. Ed. Nicole Matthews and Nickianne Moody. Aldeshot: Ashgate, 2007. 19–30.

Phillips, Angus and Bill Cope. The Future of the Book in the Digital Age. Oxford: Chandoss, 2006.

Squires, Claire. Marketing Literature. London: Palgrave, 2007.

Shatzkin, Mike. “Shatzkin Files.” The Idea Logical Company, 2011. Available at: http://www.kobobooks.com/ebook/The-Shatzkin-Files/book-3LMi2728gU2WJ4d-S47zhRg/page1.html (9 Feb 2012).

Thompson, John B. Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century. Cambridge: Polity Press, 2010.

Van der Weel, Adriaan. Changing Our Textual Minds: Towards a Digital Order of Knowledge. Manchester: Manchester University Press, 2011.

Wischenbart, Rüdiger. “Ripping the Cover: Has Digitization Changed What’s Really in the Book?” Logos 19.4 (2008): 196–202.

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop