Knjiga in svetovni splet

  • Aleš Vaupotič
Ključne besede: Google Knjige, medmrežje, spletna komunikacija, referenčna literatura, računalniško branje, sistem za upravljanje z vsebinami, novomedijska literatura, kibertekst, Spiller, Teo

Povzetek

Besedilo bo pregledalo, na katere značilnosti knjige kot nosilca sporočila so vplivale možnosti, ki jih ponuja komunikacija prek medmrežja. Ad hoc sinergije med tiskano knjigo in strojno pretipkanimi besedili na spletiščih Googla in Amazona kažejo na radikalne spremembe, kar se tiče dosegljivosti fragmentov v literarnih in teoretskih besedilih, obenem pa opozarjajo na dejstvo, da se je pomen prvotnega bralnega stika s tekstom ter njegovim celostnim smislom v celoti ohranil. Primer spletnega referenčnega dela, kot je Stanfordska enciklopedija filozofije, je predstavljen z vidika aparata, sestavljenega iz materialnih nosilcev in institucionalnih sistemskih ureditev, ki nadomešča tiskanje in postopke urejanja enciklopedij iz obdobja pred spletom. Neposreden globalni stik z enovitim besedilom, ki ga omogoča spletno besedilo, ponuja množico prednosti, ki pa v tem primeru niso zakrile specifik uredniškega postopka, ki je pred pojavom spleta vzpostavljal tiskana pregledna dela. Iz cikla »sonetoidnih« novomedijskih spletnih projektov Tea Spillerja je predstavljen SMS soneti, ki ilustrira spremembo materialnega nosilca besedil s strani v knjigi v povečano resničnost današnje urbane krajine in naprej v globalne razsežnosti medmrežja. Primeri se z več vidikov osredotočajo na temeljno vprašanje: kateri vidiki knjige so se spremenili in dobili svojo nadgradnjo in izboljšave v spletnih oblikah komunikacije, kateri pa so tisti, ki so značilni za medij knjige in ohranjajo svoj pomen tudi v dobi medmrežja?

Literatura

Bovcon, Narvika. “Pomenske mreže v arhivskih zbirkah – čas računalnikov in čas fotografije.” Dialogi 46.11–12 (2010): 24–45.

Flusser, Vilém. Kommunikologie weiter denken: Die Bochumer Vorlesungen. Frankfurt: Fischer, 2009.

Kay, Alan, and Adele Goldberg. “Personal Dynamic Media.” IEEE Computer 10.3 (1977). http://www.newmediareader.com/book_samples/nmr-26-kay.pdf (9 Mar 2012).

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, MA: MIT P, 2001.

– – –. Software Takes Command. 2008. Available at: http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html (9 Mar 2012).

Spiller, Teo. Besedilnost novih medijev: [verzija 1.0 s]. Ljubljana: Dober, zavod za sodobno umetnost, 2011.

Wakefield, Jane. “World Wakes Up to Digital Divide.” BBC (19 Mar 2010). Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8568681.stm (12 Feb 2012).

Weibel, Peter. “Die postmediale Kondition.” Die Postmediale Kondition. Graz: Neue Galerie, 2005. Text partially available at: http://www.neuegalerie.steiermark.at/05/postmediale/konzept.html (9 Mar 2012).

Wortham, Jenna. “With Kinect Controller, Hackers Take Liberties.” The New York Times (21 Nov 2010). Available at: http://nyti.ms/cbPBjG (12 Feb 2012).

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop