Mnoge prihodnosti knjige

  • Anna Notaro
Ključne besede: založništvo, e-knjiga, bralnik, bralna kultura, mrežno bralstvo, avtorstvo

Povzetek

Literarna veda se je le redko ukvarjala z materialnim nosilcem literature, vendar pa so v zadnjem času nekatere literarne razprave premestile poudarek z vsebine na materialnost literature. To je posledica občutka, da digitalna kultura predstavlja grožnjo za kulturo tiska in knjige na splošno. Že leta 1967 je Derrida v knjigi O gramatologiji razglasil »konec knjige in začetek pisanja« – kar pa ni pomenilo konca knjige. Leta 1994 je Sven Birkerts v The Gutenberg Elegies pesimistično sklenil, da smrt knjige pomeni »obleganje vseh starih prepričanj«. V dobi Spleta 2.0, ko se govorica kaže v različnih knjigi podobnih oblikah (blogi, vikiji itn.) in so na voljo nove tehnične platforme, je zanimivo premisliti vprašanje o prihodnosti knjige kot objekta in ideje. – Referat sooči idejo knjige v tradicionalnem akademskem kontekstu, tj. kot standardni medij za hranjenje in razširjanje raziskovalnega diskurza, z zadnjo tehnično manifestacijo knjige kot »Kindla«, tj. e-knjižno napravo, ki jo je predstavil ustanovitelj Amazona Jeff Bezos. »Kindlov« šestpalčni ekran je tako velik kot knjiga z mehkimi platnicami, uporablja najsodobnejšo tehniko e-črnila, ki simulira razločnost natisnjene knjige in – v nasprotju z zgodnejšimi neuspešnimi e-knjigami – ponuja možnost brezžične povezave. Možnost povezave z omrežji bo najbrž izzvala prednost konvencionalne knjige, predmeta, ki je prekrasno oblikovan, zelo funkcionalen in neskončno uporaben ter tudi strastno ljubljen. Besedilo razpravlja o implikacijah povezljivosti za novo »omreženo bralstvo«, za založniško industrijo, za odnos avtor–bralec in za idejo avtorstva, in izhaja iz prepričanja, da so sodobne spremembe v objektu-knjigi povezane z našimi temeljnimi pojmi subjektivnosti in delovanja.

Literatura

Aronson, Marc. “The End of History (Books).” The New York Times (2 April 2010). Available at: http://tinyurl.com/7xuafrj (30 Nov 2011).

Auletta, Ken. “Publish or Perish.” The New Yorker (26 April 2010). Available at: http://tinyurl.com/y2xpjjt (30 Nov 2011).

Bell, David A. “The Bookless Future.” The New Republic (2 May 2005). Available at: http://tinyurl.com/836tppc (30 Nov 2011)

Birkerts, Sven. The Gutenberg Elegies. Winchester (MA): Faber and Faber, 1994.

Bjoran, Kristina. “Is It Time to Rethink E-Books?” Available at: http://tinyurl.com/6byeojg (30 Nov 2011).

Brooks, Davis. “The Medium Is the Medium.” New York Times (8 July 2010). Available at: http://tinyurl.com/2bakgat (30 Nov 2011).

Brown, Bob. “The Readies.” Imagining Language: An Anthology. Ed. Jed Rasula and Steve McCaffery. Cambridge (MA): The MIT P, 1998. 29–34.

Cohen, Dan and Tom Scheinfeldt. Hacking the Academy. Ann Arbor: U of Michigan P, 2010. Available at: http://tinyurl.com/4x74x9j (30 Nov 2011).

Dames, Nicholas. “This Will Kill That.” N+1 (11 Aug 2010). Available at: http://tinyurl.com/85sbmjf (30 Nov 2011).

Darnton, Robert. “The New Age of the Book.” The New York Review of Books (8 Mar 1999). Available at: http://tinyurl.com/6docpa6 (30 Nov 2011).

Davidson, Cathy. “The History of Distraction, 4000 BCE to the Present.” 13 Nov 2011. Available at: http://tinyurl.com/7ywhd7j (30 Nov 2011).

Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. G. C. Spivak. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1997.

– – –. Paper Machine. Trans. Rachel Bowlby. Stanford: Stanford UP, 2005.

Ehrenreich, Ben. “The Death of the Book.” The Los Angeles Review of Books (18 Apr 2011). Available at: http://tinyurl.com/4xywzbg (30 Nov 2011).

Garber, Megan. “Amazon’s New @author Feature Launches, and Changes (Just a Bit) What a Book Is All About.” Nieman Journalism Lab (31 Aug 2011). Available at: http://www.niemanlab.org/2011/08/amazons-new-author-feature-launches-and-changes--just-a-bit-what-a-book-is-all-about/ (30 Nov 2011).

Hall, Gary. Digitize This Book. Minneapolis (MN): U of Minnesota P, 2008.

– – –. “Fluid Notes on Liquid Books.” Putting Knowledge to Work & Letting Information Play. Ed. Timothy W. Luke and Jeremy W. Hunsinger. Blacksburg (VA): The Center for Digital Discourse and Culture, 2009. 33–54. Available at: http://tinyurl.com/6u7nzpv (30 Nov 2011).

Hitchcock, Tim. “Academic History Writing and Its Disconnects.” 23 Oct 2011. Available at: http://tinyurl.com/6uprnr2 (30 Nov 2011).

Ingram, Mathew. “What If Everyone on Twitter Read the Same Book?” 27 May 2011. Available at: http://tinyurl.com/3grzupv (30 Nov 2011).

Katz, Christina. “An Interview with Jane Friedman About The Future Of Publishing.” 31 Mar 2011. Available at: http://tinyurl.com/6ykzabv (30 Nov 2011).

McGuire, Hugh. “The Line Between Book and Internet Will Disappear.” O’Reilly Radar (10 Sep 2010). Available at: http://tinyurl.com/385socu (30 Nov 2011).

Mod, Craig. “Post-Artifact Books and Publishing.” Jun 2011. Available at: http://tinyurl.com/3txtae9 (30 Nov 2011).

O’Leary, Brian. “Context Not Container.” Hugh McGuire and Brian O’Leary, Book: A Futurist’s Manifesto. O’Reilly Media, 2011. Available at: http://book.pressbooks.com/ (30 Nov 2011).

Picot, Edward. “Publishing and the Digital Revolution.” Furtherfield (28 Sep 2010). Available at: http://tinyurl.com/6zm925z (30 Nov 2011).

Poe, Edgar Allan. “Anastatic Printing.” Broadway Journal (12 Apr 1845): 229–31. Available at: http://www.eapoe.org/works/essays/anaprt01.htm (30 Nov 2011).

Prensky, Marc. “In the 21st-Century University, Let’s Ban (Paper) Books.” The Chronicle of Higher Education (13 Nov 2011). Available at: http://tinyurl.com/88b4eeh (30 Nov 2011).

Rich, Motoko. “Curling Up with Hybrid Books, Videos Included.” New York Times (30 Sep 2009). Available at: http://tinyurl.com/y89ho5w (30 Nov 2011).

Salwak, Dale. “To Every Page, Turn, Turn, Turn.” Times Higher Education (2 Sep 2010). Available at: http://tinyurl.com/38knecu (30 Nov 2011).

Smith, Philip. “The Whatness of Bookness.” Canadian Bookbinders and Book Artists Guild, 1996. Available at: http://tinyurl.com/7xk98lb (30 Nov 2011).

Sweeney, Kathleen. “New York’s New School Takes on the Topic of E-Books.” Firsty News (28 Mar 2011). Available at: http://tinyurl.com/6pakkcf (30 Nov 2011).

Webb, Jenn. “We’re in the Midst of a Restructuring of the Publishing Universe (Don’t Panic).” O’Reilly Radar (26 Oct 2011). Available at: http://tinyurl.com/3sct9mo (30 Nov 2011).

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop