Filozofija in »interdisciplinarnost«

  • Rok Benčin
Ključne besede: humanistika, filozofija, ontologija, estetika, znanost, interdisciplinarnost

Povzetek

Razprava analizira težaven odnos humanistike do znanstvenega mišljenja ob odsotnosti filozofskega sistema vednosti, ki bi lahko služil kot skupni okvir različnih režimov mišljenja. Ko filozofija pristane na konsenz, da ni več mogoča kot sistem, izumi različne oblike »interdisciplinarnosti«, ki ji omogočajo preseči partikularnost posameznih disciplin mišljenja.

Literatura

Adorno, Theodor W. Aesthetic Theory. Prev. Robert Hullot-Kentor. London in New York: Continuum, 2004.

– – –. Negative Dialectics. Prev. E. B. Ashton. London in New York: Routledge, 1973.

Badiou, Alain. Ali je mogoče misliti politiko?; Manifest za filozofijo. Prev. Rado Riha in Jelica Šumič Riha. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

– – –. Deleuze, hrumeneje biti; Drugi manifest za filozofijo. Prev. Rok Benčin idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

– – –. L’Être et l’événement. Pariz: Seuil, 1988.

– – –. »Očrt metapolitike«. Badiou, Kratka razprava o prehodni ontologiji; Očrt metapolitike. Prev. Samo Tomšič, Peter Klepec in Jelica Šumič Riha. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 191–316.

– – –. Pogoji. Prev. Samo Tomšič in Ana Žerjav. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

– – –. Théorie du sujet. Pariz: Seuil, 1982.

Deleuze, Gilles. Logika smisla. Prev. Tomaž Erzar. Ljubljana: Krtina, 1998.

– – –. Razlika in ponavljanje. Prev. Samo Tomšič idr. Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

Deleuze, Gilles, in Félix Guattari. Kaj je filozofija? Prev. Stojan Pelko. Ljubljana: Študentska založba, 1999.

– – –. Mille plateaux : Capitalisme et schizophrénie 2. Pariz: Minuit, 1980.

Feltham, Oliver. Alain Badiou: Live Theory. London in New York: Continuum, 2008.

Heidegger, Martin. Izbrane razprave. Prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

– – –. Na poti do govorice. Prev. Dean Komel idr. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

– – –. Konec filozofije in naloga mišljenja. Prev. Tine Hribar. Ljubljana: Fenomenološko društvo, 1995.

– – –. Razjasnjenja ob Hölderlinovem pesništvu. Prev. Aleš Košar in Vid Snoj. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Milner, Jean-Claude. Jasno delo: Lacan, znanost, filozofija. Prev. Peter Klepec in Ana Žerjav. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

Rancière, Jacques. »La Méthode de l’égalité«. La philosophie déplacée : autour de Jacques Rancière. Ur. Laurence Cornu in Patrice Vermeren. Lyon: Horlieu, 2006. 507–523.

– – –. Nerazumevanje: politika in filozofija. Prev. Jelica Šumič Riha. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

– – –. La Nuit des prolétaires : archives du rêve ouvrier. Pariz: Fayard, 1981.

– – –. »Politique de l’indétermination esthétique«. Jacques Rancière et la politique de l’esthétique. Ur. Jérôme Game in Aliocha Wald Lasowski. Pariz: Archives contemporaines, 2009: 157–175.

Riha, Rado. »Ali znanost misli: znanost in etika«. Filozofski vestnik 26.3 (2005): 97–114.

Objavljeno
2017-10-25