Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj

  • Monika Deželak Trojar
Ključne besede: nabožno slovstvo, barok, sv. Bonaventura, Soliloquium, prevodi v slovenščino, Skalar, Adam, filozofska mistika

Povzetek

Adam Skalar se je s prevodom Eksemplarja od svetiga Bonaventura navezal na bogato evropsko tradicijo samogovora kot filozofsko-literarne zvrsti in slovensko slovstvo obogatil s prvo filozofsko razpravo v slovenskem jeziku. Na naslovnih straneh Eksemplarja je navrgel nekaj dragocenih podatkov o svoji predlogi, ki so zelo povedni, hkrati pa odpirajo veliko tekstnokritičnih vprašanj o njenem izvoru. Na nekatera izmed njih bo poskušal odgovoriti pričujoči prispevek.

Literatura

Cardelle de Hartmann, Carmen. Lateinische Dialoge 1200–1400: Literaturhistorische Studie und Repertorium. Leiden: Brill Academic Publishers, 2007.

Feiss, Hugh. On Love: Victorine Texts in Translation: Exegesis, Theology and Spirituality from the Abbey of St.Victor. London: New City, 2012.

Narodna in univerzitetna knjižnica. Skalarjev rokopis. Signatura: Ms K 25 (Deželak Trojar, Monika (ur.). Skalarjev rokopis 1643. Editio princeps. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana in Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011).

PP. Collegii S. Bonaventurae. Seraphici Doctoris S. Bonaventurae Decem Opuscula ad Theologiam Mysticam spectantia (Editio secunda). Ad Claras Aquas (Quaracchi): Ex typographia eiusdem collegii, 1900. (Soliloquium de quatuor mentalibus exercitiis, str. 45–167).

Ruh, Kurt. Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. Zv. 1. Berlin, New York: W. de Gruyter, 1978.

Staatsbibliothek zu Berlin. Breviloquium Sancti Bonaventurae: Das ist, ein Exemplar und Vorbild deß Menschlichen Lebens (2 mikrofiša). Edition St. Walburg: Frauenkloster-Bibliothek 16.–19. Jahrhundert; Wildberg: Belser Wiss. Dienst, 1999. Signatura: 50 MF 544–76017.

Stock, Brian. Augustine’s Inner Dialogue: The Philosophical Soliloguy in Late Antiquity. New York: Cambridge University Press, 2010.

Objavljeno
2017-10-25