Odčarani svet Boža Voduška

  • France Bernik
Ključne besede: slovenska poezija, Vodušek, Božo, lirski subjekt, ekspresionizem, ironija, deziluzionizem, nova stvarnost, osebnostna identiteta

Povzetek

Razprava obravnava literarni fenomen, ki je idejno-vsebinsko naravnan skrajno subjektivno, čeprav kot celota ni odtujen času in prostoru. Ob svojem izidu je zbudil številne različne in prizadete odzive. Nedvomno tudi zato, ker se je prav v teh letih spreminjala in spremenila avtorjeva osebnostna identiteta.

Literatura

Brejc, Jože [Jože B.]. »Božo Vodušek: Odčarani svet«. Modra ptica 11 (1939/40): 154–155.

Brnčič, Ivo. »Božo Vodušek: Odčarani svet«. Ljubljanski zvon 60.5 (1940): 297–300.

Remic, Janez. »Odčarani svet: pesmi«. Dom in svet 52.6 (1940): 363–368.

Rudolf, Branko. »Božo Vodušek: Odčarani svet«. Obzorja 3.1 (1940): 45–47.

– – –. »Moderna umetnost in Vodušek«. Modra ptica 12.4 (1940/41): 111–117; 12.5 (1940/41): 129–139.

– – –. »Psihologija Odčaranega sveta«. Modra ptica 12.2 (1940/41): 29–35; 12.3 (1940/41): 61–70.

Vodnik, France. »Obrazi novega rodu – Božo Vodušek«. Dejanje 3.5 (1940): 193–197.

Vodušek, Božo. Odčarani svet: Pesmi. Ljubljana: Modra ptica, 1939.

Ziherl, Boris [A. Poljanec]. »Poet razočaranja«. Sodobnost 9.2 (1941): 71–75.

Objavljeno
2017-10-25