Štirje vogali sveta e-literature: besedilnin inštrumenti, operacijska logika, študije wetwara in kibertekstna poetika

  • Markku Eskelinen
Ključne besede: digitalna literatura, elektronska literatura, kibertekst, tekstualnost

Povzetek

V članku so uporabljene štiri različne vrste analize digitalne literature, kot jo trenutno poznamo. Z opazovanjem digitalne literature skozi oči kibertekstne teorije in poetike ne vidimo zgolj skupne vsote poetičnih možnosti, temveč tudi mesta, kjer se različni literarni mediji prekrivajo, in znake, ki nakazujejo stagnacijo v več pogojnih žanrih digitalne literature. Besedilni inštrumenti nam omogočajo, da preučimo posebnosti spremenljivega izražanja na ravni besedilnih strojev, ki so oblikovani kot inštrumenti, zmožni igrati več različnih skladb različnih avtorjev. Hevristična zamisel o besedilnih inštrumentih ob temeljiti analizi propade, saj navdihujoče analogije z glasbo in igrami vodijo v razlike med temi domenami človekovega izražanja in sporazumevanja, ki se jih skoraj ne da zmanjšati. Tretjič, nedavne raziskave operacijske logike, ki jih je opravil Noah Wardrip-Fruin, ponujajo nov niz vpogledov v programirljive stroje ter odnose med površinskim besedilom in globinskimi procesi. Ni čudno, da so najuspešnejši artefakti (tj. tisti, pri katerih se površina in procesi popolnoma ujemajo) računalniške igrice, ki predstavljajo še eno mejo digitalne literature, tudi zaradi njihove odvisnosti od simulacijske moči računalnikov. To mejo oziroma oviro dodatno preučujejo t. i. študije wetwara, ki so nujni korelat in dodatek Wardrip-Fruinovim raziskavam programske opreme. Avtor obravnava uporabnika kot izvajalca in igralca tako znotraj kot zunaj magičnega kroga literarne produkcije in potrošnje.

Literatura

Aarseth, Espen. Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1997.

Andrews, Jim Arteroids. 2001. Web. 23 Dec 2012 www.vispo.com/arteroids.

Burghardt, Gordon M. The Genesis of Animal Play. Cambridge and London: The MIT Press, 2005.

Cayley, John. “From Byte to Inscription.” The Iowa Web Review (2003). Web. 23 Dec 2012 http://iowareview.uiowa.edu/TIRW/TIRW_Archive/tirweb/feature/cayley/cayley_interview.pdf.

– – –. “riverIsland.” The Iowa Web Review 9.2 (2008). Web. 5 July 2011. http://research-intermedia.art.uiowa.edu/tirw/vol9n2/johncayley.php.

Cortazar, Julio. Hopscotch. New York: Pantheon Books, 1966.

Eskelinen, Markku. Cybertext Poetics. New York and London: Continuum, 2012.

Eskelinen Markku and Raine Koskimaa. “Discourse Timer.” Dichtung Digital. Jun 2001.

Gendolla, Peter and Jörgen Schäfer (eds.). Beyond the Screen. Bielefeld: transcript Verlag, 2010.

Hoffman, Abbie. “Steal This Book.” The Best of Abbie Hoffman. Eds. Daniel Simon and Abbie Hoffman. New York: Four Walls Eight Windows, 1989. 187–339.

Johnson, B. S. The Unfortunates. London: Picador, 2007.

Juul, Jesper. Casual Play. Cambridge and London: The MIT Press, 2010.

– – –. Half-Real. Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. PhD dissertation. Copenhagen: IT-University of Copenhagen, 2004.

Kac, Eduardo. Aromapoetry. 2011. Nanotechnologically modified book.

Milgram, Stanley. Obedience to Authority. An Experimental View. New York: Harper & Row, 1974.

Moulthrop, Stuart. “From Work to Play: Molecular Culture in the Time of Deadly Games.” First Person. New Media as Story, Performance and Game. Ed. Noah Wardrip-Fruin and Pat Harrigan. Cambridge and London: The MIT Press, 2004. 56–69.

– – –. Pax. An Instrument. 2003. Web. 23 Dec 2012. https://pantherfile.uwm.edu/moulthro/hypertexts/pax/.

– – –. “Reagan Library.” 1999. Electronic Literature Collection I. Eds. N. Katherine Hayles, Nick Montfort, Scott Rettberg and Stephanie Strickland. Web. 23 Dec 2012. http://collection.eliterature.org/1/works/moulthrop_reagan_library.html.

Salen, Katie and Eric Zimmerman. Rules of Play. Game Design Fundamentals. Cambridge and London: The MIT Press, 2004.

Saporta, Marc. Composition No. 1. Paris: Seuil, 1962.

Simanowski, Roberto. Digital Art and Meaning. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011.

Sutton-Smith, Brian. The Ambiguity of Play. Cambridge and London: Harvard University Press, 1997.

Wardrip-Fruin, Noah. “Beyond Complex Surfaces.” Beyond the Screen. Eds. Peter Gendolla and Jörgen Schäfer. Bielefeld: transcript Verlag, 2010. 227–248.

– – –. Expressive Processing. Digital Fictions, Computer Games, and Software Studies. Cambridge and London: The MIT Press, 2009.

– – –. “From Instrumental Texts to Textual Instruments.” 2003. Web. 23 Dec 2012. www.hyperfiction.org/talks/dac03.pdf.

Wardrip-Fruin, Noah, David Durand, Brion Moss and Elaine Froehlich. “Regime Change.” 2004. Electronic Literature Collection I. Eds. N. Katherine Hayles, Nick Montfort, Scott Rettberg and Stephanie Strickland. Web. 23 Dec 2012. http://collection.eliterature.org/1/works/wardrip-fruin_durand_moss_froehlich_regime_change.html.

Wardrip-Fruin, Noah et al. Screen. 2004. CAVE work.

Zimbardo, Phillip. The Lucifer Effect. New York: Random House, 2007.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop