Med literaturo in novomedijsko umetnostjo: sonetoidni spletni projekti Vuka Ćosića in Tea Spillerja

  • Aleš Vaupotič
Ključne besede: digitalna literatura, novi mediji, spletna poezija, sonet, kibertekstualnost, literarnost, Ćosić, Vuk, Spiller, Teo

Povzetek

Članek se ukvarja z vprašanjem, ali obstaja literarnost v »novomedijskem objektu« (Manovič). Kot primer novomedijske ustvarjalnosti so obravnavane spletne strani, ki generirajo sonetom podobne besedilne oblike, ob čemer se zastavlja vprašanje novomedijskega soneta ter novomedijske poezije na splošno. Projekti Vuka Ćosića in Tea Spillerja so primeri novomedijske besedilnosti, zgrajene v odnosu med avtorjevim nadzorom besedilnih elementov ter odprtostjo besedila za uporabnikove intervencije.

Literatura

Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. The Johns Hopkins University Press, 1997.

Aesthetics and Politics: Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno. London: NLB/Verso, 11977.

Allison, Sarah & Ryan Heuser & Matthew Jockers & Franco Moretti & Michael Witmore. »Quantitative Formalism: An Experiment.« Pamphlet 1. Pamphlets – Stanford Literary Lab. Jan. 2011. Splet 12. jun. 2011. http://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet1.pdf.

Arac, Jonathan. Impure Worlds: The Institution of Literature in the Age of the Novel. New York: Fordham University Press, 2011.

Benjamin, Walter. The Origin of German Tragic Drama. London, Brooklyn, NY: Verso, 2009.

Bovcon, Narvika. Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Institut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, UL, 2009. Splet 26. feb. 2013. http://usps.bovcon.com/bovcon_usps.pdf.

(The) Commens Dictionary of Peirce’s Terms. Ur. Mats Bergman in Sami Paavola. 2003. Splet 4. apr. 2010. http://www.helsinki.fi/science/commens/dictionary.html.

Cramer, Florian. »sub merge {my $enses; ASCII Art, Rekursion, Lyrik in Programmiersprachen.« Splet 13. jun. 2011. http://cramer.pleintekst.nl:70/all/ascii_art_rekursion_programmiersprachen-lyrik/ascii_art_rekursion_programmiersprachenlyrik.pdf.

Daiber, Jürgen. »Der elektrisierte Physiker | Wissen | ZEIT ONLINE.« Splet 15. feb. 2010. http://www.zeit.de/1998/37/199837.t_ritter_.xml.

Enzensberger, Hans Magnus. Einladung zu einem Poesie-Automaten. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2000. Splet 25. jun. 2011. http://jacketmagazine.com/17/enz-robot.html.

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.

– – –. Kommunikologie. Frankfurt ob Majni: Fischer,11996, 42007.

– – –. Kommunikologie weiter denken: Die Bochumer Vorlesungen. Frankfurt ob Majni: Fischer, 2009.

Im Buchstabenfeld: Die Zukunft der Literatur. Ur. Peter Weibel. Gradec: Literaturverlag Droschl, 2001.

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Ljubljana: ŠKUC FF, 1990.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. Splet 25. jun. 2011. http://reelc.net/?q=bib/literarna-veda-v-rekonstrukciji-uvod-v-sodobni-studij-literature.

Kos, Janko. Literatura. Ljubljana: DZS, 1978.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, Mass: MIT Press, 2001.

Mitchell, William J. Thomas. What Do Pictures Want? Chicago, London: University of Chicago Press, 2005.

Moretti, Franco. »Conjectures on World Literature.« New Left Review 1 (2000). Splet 15. jun. 2011. http://www.newleftreview.org/A2094.

– – –. »Network Theory, Plot Analysis.« Pamphlet 2. Pamphlets – Stanford Literary Lab. 1 May 2011. Splet 18. jun. 2011. http://litlab.stanford.edu/?page_id=255.

Quaranta, Domenico. Media, New Media, Postmedia. Milano: Postmedia Books, 2010.

Sonet. Ur. Boris A Novak. Ljubljana: DZS, 2004.

Spiller, Teo. Besedilnost novih medijev. Ljubljana: Dober, zavod za sodobno umetnost, 2011.

– – –. Znakovnost novih medijev. Ljubljana: Dober, zavod za sodobno umetnost, 2011.

Strehovec, Janez. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Vaupotič, Aleš. »Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 151–161.

– – –. »Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?« Primerjalna književnost 30.1 (2007): 203–16.

Weibel, Peter. »Einleitung.« Im Buchstabenfeld. 11–65.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop