Literarni vidiki novomedijskih del Jake Železnikarja in Sreča Dragana

  • Narvika Bovcon
Ključne besede: digitalna umetnost, novi mediji, kibertekst, interaktivna poezija, vizualna poezija, Železnikar, Jaka, Dragan, Srečo

Povzetek

Razprava predstavi primere novomedijske literature iz opusov dveh slovenskih novomedijskih umetnikov: Jake Železnikarja in Sreča Dragana. Medtem ko so Železnikarjeva dela v prvi vrsti del gibanja net.art – avtor ustvarja novomedijsko poezijo ter spletne lingvistične intervencije –, pa literarni segmenti v Draganovih delih temeljijo na tradicijah konceptualne umetnosti ter videa – Dragan jih uporablja, da bi z njimi iniciiral happening.

Literatura

Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.

Bovcon, Narvika. Umetnost v svetu pametnih strojev: Novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. Splet 14. 1. 2010. http://usps.bovcon.com.

Dragan, Srečo. Konceptualizacija arhiva elektronsko medijske umetnosti Sreča Dragana _ 2000 / 2.12, 19. 4.–5. 5. 2012. Trbovlje: Delavski dom Trbovlje, 2012.

– – –. Matrix Coincidence – Digital Communities Installation. Splet 30. 6. 2011. http://black.fri.uni-lj.si/riii/files/tiskovine/DraganKatalog2006POP-crop.pdf.

– – –. Razstave/Exhibitions 1993/98. Ljubljana: Equrna, 1998.

– – –. Techno-Performance E-Book Nomad. Ljubljana: SVC Gallery, 2010. Splet 30. 6. 2011. http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/video_transfer/eknjizninomad/flanker_reduced.pdf.

– – –. TEHNOPERFORMANS 06. Ljubljana: IJS, 2006. Splet 30. 6. 2011. www2.arnes.si/~avaupo2/files/DraganIJS2006.pdf.

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.

Greene, Rachel. Internet Art. London: Thames & Hudson, 2004.

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Ljubljana: ŠKUC FF, 1990.

Manovich, Lev. Software Takes Command. 2008. Splet 18. 6. 2009. http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html.

– – –. The Language of New Media. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001.

Strehovec, Janez. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

– – –. »Digital Word in a Palm.« Splet 1. 3. 2013. http://epoetry.paragraphe.info/english/papers/strehovec.pdf.

– – –. Tehnokultura, kultura tehna: Filozofska vprašanja novomedijskih tehnologij in kibernetske umetnosti. Ljubljana: Študentska založba, 1998.

– – –. Umetnost interneta. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Šalamun, Tomaž. Knjiga za mojega brata. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Vaupotič, Aleš. Aktualnost realističnega diskurza v literarni in intermedijski umetnosti. Ljubljana 2010, doktorska disertacija. Splet 30. 6. 2011. http://realizem.vaupotic.com.

– – –. »Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 151–161.

– – –. »Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?« Primerjalna književnost 30.1(2007): 203–16. Splet 2. 2. 2010. http://eurolit.net/?q=bib/literarno-estetski-dozivljaj-novi-mediji-prihodnost-literature-literary-esthetic-experience-and.

Železnikar, Jaka. 54.000 BESED. Ljubljana: Cedra, 1994.

– – –. jaka.org. » computational poetry, literature and visual art - home page. Splet 30. 6. 2011. http://jaka.org.

– – –. Literary Algorithms: Visual Poetry 1996–2006. Ljubljana: Bežigrajska galerija 1, 2007.

Weibel, Peter in Druckrey, Timothy (ur.). Net_Condition: Art and Global Media. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop