Tržaška književnost med Slovenijo in Italijo: primer zamujenega transkulturalizma?

  • Katia Pizzi
Ključne besede: slovenska književnost, italijanska književnost, literarno obrobje, kulturna identiteta, transkulturalizem, Kosovel, Srečko, Slataper, Scipio

Povzetek

V članku avtorica preučuje književnost, ki je na začetku dvajsetega stoletja nastala na območju severnega Jadrana. V svetovljanski avstro-ogrski monarhiji in še zlasti po njenem razpadu leta 1918 je to območje veljalo za obrobno, v zadnjih letih pa prav njegova obrobnost, ki je ne razumemo več slabšalno, dobiva nov pomen. Na podlagi spremenjenega dojemanja pojma obrobnosti skuša avtorica ponazoriti nekatere načine, na katere je literarna kultura na tem »obrobnem območju« v vseh letih postala še posebno dinamična in napredna. Izvirnost lokalno objavljene književnosti pravzaprav večinoma izhaja iz regionalne paradigme. Z drugimi besedami, ta književnost je bila še posebno sodobna in napredna prav zaradi svoje obrobnosti. Večjezična in večkulturna narava tega območja, njegova nacionalna in etnična »pretočnost« ter precejšnja geografska oddaljenost od »uradnih« ali kanonskih kulturnih središč so že skoraj samodejno vodile v razvoj eklektičnih oblik kulturnega eksperimentalizma. Načini in prvine, ki so povzročili razvoj inovativnih kulturnih oblik in proevropskih usmeritev, so bili prepojeni tudi z družbeno in politično pokrajino, ki jo je kazila vse večja nacionalna, etnična in razredna polarizacija. Z drugimi besedami, šlo je za izkušnjo, ki je transkulturne pristope prej zavirala kot pa pospeševala. Avtorica ta paradoks nadalje predstavi oziroma ga v določeni meri izpostavi kot »psevdo-paradoks« na osnovi primerjave antitradicionalnega, radikalnega eksperimentalizma v obravnavani mejni pokrajini s splošnim okvirom razdrobljene, obrobne in decentralizirane izkušnje v sami sodobnosti. Članek konča s kratkim opisom tega, kako književni proizvodi nedavnih priseljencev z juga spreminjajo in na novo umeščajo sprejete in zdaj že zastarele kulturne paradigme.

Literatura

Adamson, Walter L. Avant-Garde Florence: From Modernism to Fascism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Ara, Angelo and Claudio Magris. Trieste: un’identità di frontiera. Turin: Einaudi, 1982 and 1987.

Apih, Elio. Il ritorno di Giani Stuparich. Florence: Vallecchi, 1988.

Cattaruzza, Marina. “Slovenes and Italians in Trieste, 1850–1914”. Ethnic Identity in Urban Europe. Ed. Max Engman. Strasbourg: European Science Foundation / New York: New York University Press, 1992. 188–219.

Foot, John. Fratture d’Italia. Milan: Rizzoli, 2009.

Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Kosovel, Srečko. Man in a Magic Square: Poems. Ljubljana: Mobitel, 2004.

Klabjan, Borut. “Nation and Commemoration in the Adriatic. The Commemoration of the Italian Unknown Soldier in a Multi-National Area: The Case of the Former Austrian Littoral”. Acta Histriae 18.3 (2010): 399–424.

Košuta, Miran. Scritture parallele: Dialoghi di frontiera tra letteratura slovena e italiana. Trieste: Lint, 1997.

Milani, Nelida. Una valigia di cartone. Palermo: Sellerio, 1991.

Pahor, Boris. Srečko Kosovel. Pordenone: Studio Tesi, 1993.

Parry, Benita. “Stylistic Irrealism as Symptom, Mediation and Critique of Peripheral Modernity”. Forthcoming Peripheral Modernisms. Eds. Katia Pizzi and Patricia Silva McNeill.

Pellegrini, Ernestina. “Aspetti della cultura triestina tra Otto e Novecento”. Il Ponte 4 (1980): 354–371.

Pizzi, Katia. “‘Quale triestinità?’: glasovi in odmevi iz italijanskega Trsta”. Kosovelova poetika. Ed. Janez Vrečko, Boris A. Novak, Darja Pavlič, posebna številka, Primerjalna književnost 28 (2005): 103–114; trans. “‘Quale triestinità?’: Voices and Echoes from Italian Trieste«. Kosovel’s Poetic. Ed. Janez Vrečko, Boris A. Novak, Darja Pavlič, special issue, Primerjalna književnost 28 (2005): 239–249.

---. Trieste: italianità, triestinità e male di frontiera. Bologna: Gedit, 2007.

Sestan, Ernesto. Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale. Rome: Edizioni Italiane, 1947.

Slataper, Scipio. Il mio carso. Trieste: Moderna, 1912.

Thompson, Mark. The White War. Life and Death on the Italian Front 1915–1919. London: Faber & Faber, 2008.

Vivante, Angelo. Irredentismo adriatico. Florence: Parenti, 1954.

Wadia, Lily Amber Laila. Come diventare italiani in 24 ore. Diario di una aspirante italiana. Siena: Barbera, 2010.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave