Naravni jezik in kulturna dediščina v distopičnem semiosfernem jedru

  • Sofija M. Košničar
Ključne besede: semiotika, semiosfera, semiosferno jedro, naravni jezik, kultura, kulturna dediščina, distopija

Povzetek

Predmet študije so vidiki naravnega jezika in njegove aplikacije v neelastičnem semiosfernem jedru ter odnos jedra do literature in druge kulturne dediščine. Fenomeni so obravnavani po semiotičnem ključu, z vidika teorije o semiosferi (samoopisovanje semiosfernega jedra, mehanizmi njegovega etabliranja, vidiki drugosti, zunanja dezorganizacija jedra).

Literatura

Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Prev. Sonja Kravanja. Ljubljana: Delo, 2004. (Vrhunci stoletja 38)

Bahtin, Mihail. »Jedinstvo hronotopa.« Polja 32.330–331 (1986): 355–357.

Crnjanski, Miloš. Kod Hiperborejaca II. Beograd: Prosveta; Novi Sad: Matica srpska; Zagreb: Mladost, 1966.

Huxley, Aldous. Krasni novi svet. Prev. Boris M. Verbič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003.

Ilić, Dragutin. Posle milijon godina. Sekund večnosti. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1988.

Košničar, Sofija. »Kod, kodovi kulture.« Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi. Ur. Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović in Vladimir Gvozden. Novi Sad: Akademska knjiga, 2011. 191–195.

– – –. »Semiosfera.« Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi. Ur. Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović i Vladimir Gvozden. Novi Sad: Akademska knjiga, 2011. 347–352.

Lotman, Jurij M. »Asimmetrija i dijalog.« Izbrannye stat’i v treh tomah. Izdanie vyhodit pri sodejstvii Otkrytogo Fonda Estonii, tom I, Stat’i po semiotike i topologii kul’tury. Talin: Aleksandra, 1992. Splet 6 avg. 2009. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php.

– – –. »Dinamičeskaja model’ semiotičeskoj sistemy.« Izbrannye stat’i v treh tomah. Izdanie vyhodit pri sodejstvii Otkrytogo Fonda Estonii, tom I, Stat’i po semiotike i topologii kul’tury. Talin: Aleksandra, 1992. Splet 7 avg. 2009. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php.

– – –. »Ogledi iz tipologije kulture.« Treći program Radio Beograd 4 (1974): 439–489.

– – –. »O semiosfere. Semiotika kul’tury.« Izbrannye stat’i v treh tomah. Izdanie vyhodit pri sodejstvii Otkrytogo Fonda Estonii, tom I, Stat’i po semiotike i topologii kul`tury. Talin: Aleksandra, 1992. Splet 6 Feb. 2010. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php.

– – –. »Razne kulture, različiti kodovi.« Polja 318 (1985): 274–275.

– – –. Semiosfera. U svetu mišljenja. Novi Sad: Svetovi, 2004.

Maxwell, Jordan. »Ko poseduje vašu vladu poseduje i vas.« Pečat 202 (2012): 67–69.

Orwell, George. 1984. Prev. Alenka Puhar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. (Knjižnica Kondor, 212)

Šušnjić, Đuro. »Orvelijana – Utopija koju živimo«. Džordž Orvel. 1984. Beograd: Čigoja štampa, 1999. 5–19.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave