Prostor časa: kronotopi in kriza

  • Peter Hitchcock
Ključne besede: literarna veda, naratologija, prostor in čas, kronotop, prostorski obrat

Povzetek

Članek obravnava pomen temporalnosti za sleherni »prostorski obrat« – zlasti z ozirom na koordinate družbene in kulturne krize –, ki jo tu zajemamo s kategorijo »prostora časa«. Kronotopov običajno ne povezujemo s krizo na tej ravni, a so vendarle relevantni za specifične ravni zastoja v prostorsko-časovnih odnosih. Literarno vedo to zavezuje ne le na primer k raziskovanju notranjih učinkov spacialnosti v pripovedi, ampak tudi k zastavitvi vprašanja, do katere mere same te učinke naddoločajo globlji družbeni in spacialni procesi. To nam lahko pomaga pri umeščanju koncepta kronotopa v njegov čas, hkrati pa dialektično razloži njegovo pomenljivost v našem času.

Literatura

Adorno, T.W. “Looking Back on Surrealism.” Adorno, Notes to Literature. Trans. S. W. Nicholsen. New York: Columbia University Press, 1991. 86–90.

Arrighi, Giovanni. The Long Twentieth Century. London: Verso, 1994.

Badiou, Alain. The Rebirth of History. Trans. Gregory Elliott. New York: Verso, 2012.

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. Trans. Maria Jolas. Boston: Beacon Press, 1992.

Bakhtin, Mikhail M. “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel.” Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist; trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981. 84–258.

– – –. Rabelais and His World. Trans. Hélène Iswolsky. Bloomington: Indiana University Press. 1984.

Benjamin, Walter. The Arcades Project. Ed. Rolf Tiedemann; trans. Howard Eiland and Kevin McLaughlin. New York: Belknap Press, 2002.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Trans. M. B. DeBevoise. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2007.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: Princeton University Press, 2003.

Friedman, Thomas L. The World Is Flat. New York: FSG, 2005.

Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. New York: The Free Press, 1992.

Harvey, David. Spaces of Capital. London: Routledge, 2001.

– – –. The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Holquist, Michael. “The Fugue of Chronotope.” Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope. Ed. Nele Bemong et al. Gent: Academia Press, 2010. 19–33.

Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham (NC): Duke University Press, 1991.

– – –. Valences of the Dialectic. London: Verso, 2010.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London: Verso, 2005.

Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2005.

Tihanov, Galin. The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin and the Ideas of Their Time. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Williams, Raymond. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop