Konstruiranje transnacionalnih identitet: prostorski obrat v sodobnem literarnem zgodovinopisju

  • Andrei Terian
Ključne besede: literarna zgodovina, nacionalna literarna veda, kulturna identiteta, prostorski obrat, diskontinuiteta, determinizem

Povzetek

Članek kritično predstavi t. i. »prostorski obrat v sodobnem literarnem zgodovinopisju«. Kot primeri tega pojava so izbrane tri pomembne primerjalne literarne zgodovine iz zadnjega desetletja: Literary Cultures of Latin America. A Comparative History Maria J. Valdèsa in Djelala Kadirja (3 zv., 2004), History of the Literary Cultures of East-Central Europe Marcela Cornis-Popea in Johna Neubauerja (4 zv., 2004–2010) in A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula Fernanda Caba Aseguinolaze, Anxa Abuína Gonzaleza in Césarja Domíngueza (1. zv., 2010). Ta obrat bo analiziran v treh korakih. Najprej bodo nakazane topološke razlike med novimi in »starimi« literarnimi zgodovinami. Tudi večina evropskih nacionalnih literarnih zgodovin druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. (ki so jih prispevali na primer Taine, De Sanctis ali Călinescu) temelji na geografskem kriteriju. A razlika med tema vrstama literarnega zgodovinopisja je vendarle vidna na ravni opozicij, kakršne so narava/kultura, kontinuiteta/diskontinuiteta ipd. Drugič, prostorski dejavnik je ne le edina alternativa »nacionalnemu« kriteriju, primerna za transnacionalne literarne zgodovine, pač pa tudi modalnost, ki lahko reši specifične probleme »nacionalnih« literarnih zgodovin, kakršni so dvojezičnost, regionalnost in multikulturnost. Tretjič, proučene bodo tele zagate prostorskega obrata: v kolikšni meri prvenstvo prostorskega dejavnika vpliva na časovni dejavnik; je »prostorska« literarna zgodovina še zmerom zgodovina ali se preoblikuje v literarno geografijo; in kako programsko iskanje (prostorske) diskontinuitete vpliva na epistemološko načelo zgodovinske vednosti?

Literatura

Braga, Teófilo. Historia da litteratura portugueza. Porto: Imprensa Portugueza – Editora, 1870.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. “The European Horizon of Peninsulary Historiographical Discourses.” A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula I. Ed. Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín Gonzalez, and César Domínguez. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 1–52.

– – –. “The Spatial Turn in Literary Historiography.” CLCWeb 13.5 (2011). Available at: http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss5/5 (30 March 2013).

Cabo Aseguinolaza, Fernando, Anxo Abuín Gonzalez, and César Domínguez. “Introduction.” A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula I. Ed. Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín Gonzalez, and César Domínguez. Amsterdam: John Benjamins, 2010. xi–xiv.

Campuzano, Luisa. “Introduction to Volume I: For a More Inclusive Literary History of Latin America.” Literary Cultures of Latin America I. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. xxxvii–xlii.

Călinescu, George. History of Romanian Literature. Trans. Leon Levițchi. Milan: UNESCO – Nagard Publishers, 1988.

Cornis-Pope, Marcel. “Introduction: Mapping the Literary Interfaces of East-Central Europe.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries II. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2006. 1–8.

Cornis-Pope, Marcel and John Neubauer. “General Introduction.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries I. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 1–18.

Dainotto, Roberto. Place in Literature: Regions, Cultures, Communities. Ithaca (NY): Cornell University Press, 2000.

De Sanctis, Francesco. History of Italian Literature. Trans. Joan Redfern. New York: Barnes and Noble, 1968.

Domínguez, César. “Historiography and the Geo-Literary Imaginary. The Iberian Peninsula: Between Lebensraum and espace vécu.” A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula I. Ed. Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín Gonzalez and César Domínguez. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 53–132.

Hutcheon, Linda. “Rethinking the National Model.” Rethinking Literary History. Ed. Linda Hutcheon and Mario J. Valdés. New York: Oxford University Press, 2002. 3–49.

Hutcheon, Linda, and Mario J. Valdés. “Rethinking Literary History – Comparatively.” American Council of Learned Societies, Occasional Paper No. 27 (1995). Available at: http://archives.acls.org/op/27_rethinking_literary_history.htm (30 March 2013.)

Lanson, Gustave. Histoire de la littérature française. 16th ed. Paris: Hachette, 1921.

Lovinescu, Eugen. Istoria literaturii române contemporane. Bucharest: Ancora-Benvenisti, 1926–29.

Kirkpatrick, Gwen. “Poetic Exchange and Epic Landscapes.” Literary Cultures of Latin America II. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. 173–87.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel 1800–1900. London: Verso, 1999.

– – –. “Conjectures on World Literature.” New Left Review 1 (2000): 54–68.

Neubauer, John. “The Historical Novel: Introduction.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries I. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 463–7.

Neubauer, John, et al. “Transylvania’s Literary Cultures: Rivalry and Interaction.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries II. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2006. 245–82.

Orellana, Marcela. “Santiago.” Literary Cultures of Latin America II. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. 670–7.

Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge, 2002.

Rolland, Denis. “Paris and Latin Americans, Nineteenth and Twentieth Centuries: From Cultural Metropolis to Cultural Museum?” Literary Cultures of Latin America II. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. 703–16.

Taine, Hippolyte. History of English Literature I. Trans. Henri Van Laun. Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1871.

Terian, Andrei. G. Călinescu: A cincea esenţă. Bucharest: Cartea Românească, 2009.

Théry, Hervé. “The Formation of a Cultural Territory.” Literary Cultures of Latin America I. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. 3–18.

Thibaudet, Albert. French Literature from 1795 to Our Era. Trans. Charles Lam Markmann. New York: Funk & Wagnalls, 1967.

Valdés, Mario J. “Introduction: Beyond Literary History.” Literary Cultures of Latin America I. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. xvii–xxv.

– – –. “Postmodern Literary History or Reading History as a Hypertext.” Neohelicon 26.2 (1999): 11–17.

– – –. “Rethinking the History of Literary History.” Rethinking Literary History. Ed. Linda Hutcheon and Mario J. Valdés. New York: Oxford University Press, 2002. 63–115.

– – –. Parameters of Literary Culture: Introduction.” Literary Cultures of Latin America I. Ed. Mario J. Valdés and Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004. 1–2.

Westphal, Bertrand. “The Canaries: Between Mythical Space and Global Drift.” A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula I. Ed. Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín Gonzalez, and César Domínguez. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 290–308.

Winters, Yvor. In Defense of Reason. London: Routledge & Kegan Paul, 1947.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop