Prostor literature: inercija in intenzivnost

  • Ayşe Deniz Temiz
Ključne besede: filozofija umetnosti, Deleuze, Gilles, Leibniz, Gottfried Wilhelm, prostorskost, guba, monada, nomadstvo

Povzetek

V knjigi Mille plateaux Deleuze in Guattari podata dve paradoksni zahtevi: »Ravnaj se po liniji toka!« in »Vzpostavi ravnino imanence!« Oba mota pozivata k prelomu s teritorialnim prostorom družbeno-simbolnega, čeprav z drugačnimi sredstvi. Prvi moto predpostavlja stalno gibanje, ki se ne ozira na meje, drugi pa poziva k poglobitvi notranjih povezav na zamejenem področju. Ti usmeritvi prenehata biti paradoksni, če ju obravnavamo kot verziji poskusa vzpostavitve odnosa do singularnosti. Predstavili bomo Deleuzove artikulacije tega poskusa vse od pojma »gladkega prostora« do koncepta »gube«, ki ga Deleuze izpelje iz Leibniza, da bi ga preobrazil v svoji analizi filma. Vprašali se bomo, ali ima figura nomada navsezadnje prednost pred monado in, če je tako, ali ta koncepta vendarle zapadeta Ekstenziji, ki jo hočeta zapustiti.

Literatura

Aeschylus. “Prometheus Bound.” Aeschylus, The Suppliant Maidens, The Persians, The Seven Against Thebes, The Prometheus Bound. Ed. and trans. E. D. A. Morshead. London: MacMillan, 1908. 163–216.

Badiou, Alain. “Gilles Deleuze : Le Pli. Leibniz et le baroque.” Annuaire philosophique, 1988–1989. Paris: Seuil, 1989. 161–184.

Deleuze, Gilles. Cinema 2: The Time-Image. Trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

– – –. Difference and Repetition.Trans. Paul Patton. New York: Columbia University Press, 1994.

– – –. Essays Critical and Clinical. Trans. Daniel W. Smith and Michael A. Greco. London: Verso, 1998.

– – –. The Fold: Leibniz and the Baroque. Trans. Tom Conley. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

– – –. The Logic of Sense. Trans. Mark Lester and Charles Stivale. New York: Columbia University Press, 1990.

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Brian Massumi. Minneapolis: Minnesota University Press, 1987.

– – –. What Is Philosophy? Trans. Hugh Tomlinson and Graham Burchell. NY: Columbia University Press, 1994.

Frichot, Hélène. “Stealing into Gilles Deleuze’s Baroque House.” Deleuze and Space. Eds. Ian Buchanan and Gregg Lambert. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. London: Blackwell, 1991.

Melville, Herman. “The Apple-Tree Table.” Melville, The Apple-Tree Table and Other Sketches. Princeton: Princeton University Press, 1922. 9–51.

– – –. Moby-Dick, or, The Whale. London: Penguin 1992.

Szendy, Peter. Prophecies of the Leviathan: Reading Past Melville. Trans. Gil Anidjar. New York: Fordham University Press, 2010.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop