Reprezentacija in produkcija <em>genius loci</em> v literaturi

  • Sonja Stojmenska-Elzeser
Ključne besede: kulturna geografija, prostor, literarna pokrajina, genius loci

Povzetek

Kraj je edinstvena lokalna točka splošnega prostora. Krajina je kraj, kakor ga vidijo in se ga spominjajo pisci, slikarji, fotografi in kakor je izražen v njihovih umetninah. Je torej vsebina človeškega pogleda z določenega gledišča v določenem času oziroma vizualna in nezvedljivo subjektivna apropriacija pokrajine in prostora. Krajina je izraz partikularnih genius loci, proizvod partikularnega izkustva občutenja kraja. V kulturnih študijih krajina dobiva tudi številne druge ravni pomena po zaslugi problematizacije vizualne, kulturne, ideološke in politične sfere. Tudi predstava o povezavi med identiteto in lokalno krajino dobiva vse več zagovornikov ter postaja teoretsko orodje za razumevanje mentalitet, etnij in nacij. Naj bodo ruralne ali urbane, imajo umetniške reprezentacije geografskih lokacij svoje omejitve, načela in posebnosti. Kot vrsta fikcije je literarna krajina vselej subjektivna in dovzetna za imaginacijo. Je eno najučinkovitejših sredstev ustvarjanja posebne atmosfere literarne umetnine in pogosto zrcali psiho literarnih likov. Zakaj je vsak kraj edinstven in ima svoj kulturni značaj? Od kod posebni značaj kraja? Je dejansko povezan z identiteto in je res tako pomemben za ustvarjalno energijo avtorjev?

Literatura

Adorno, Theodor W. Aesthetic Theory. Trans. Robert Hullot-Kentor. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Augé, Mark. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London: Verso, 1995.

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. Trans. Maria Jolas. Boston: Beacon Press, 1969.

Foucault, Michel. “Of Other Spaces.” Trans. Jay Miskowiec. Diacritics 16 (1986): 22–7.

Landscape Through Literature / Le paysage à travers la littérature = Naturopa 103 (2005). Available at: http://www.recep-enelc.net/allegati/naturopa103.pdf (12 March 2013).

Massey, Doreen. “A Global Sense of Place.” Marxism Today June 1991: 24–9.

Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London: Verso, 2005.

Piatti, Barbara. Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen: Wallstein, 2008.

Piatti, Barbara and Lorenz Hurni. “Towards a European Atlas of Literature.” Proceedings of the 23rd ICA Conference. Moscow: International Cartographic Association, 2007.

Soja, Edward W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-And-Imagined Places. Malden, MA: Blackwell, 1996.

Tally, Robert T. Spatiality. London: Routledge, 2012.

Tuan, Yi-Fu. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.

Westphal, Bertrand. Geocriticism: Real and Fictional Spaces. Trans. Robert T. Tally Jr. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop