Kako uporabna je tematska kartografija literature?

  • Jörg Döring
Ključne besede: literarna geografija, tematska kartografija, literatura, kartiranje, zemljevidi, oddaljeno branje, toponimi

Povzetek

Članek ob izbranih primerih iz polja literarne geografije najprej vpelje razlikovanje med »zemljevidi fikciji« in »zemljevidi fikcije«. Tematska kartografija literature se nanaša le na »zemljevide fikcije«, nastale pozneje kakor literarni teksti in večinoma predstavljene kot novo analitično orodje za tekstno interpretacijo. Vse od izida Morettijeve knjige Atlas of the European Novel (1998) poteka razprava o dovzetnosti fikcije za kartiranje, ki pa le redko dejansko proizvede zemljevide. Posvetil se bom kartiranjem, ki smo jih opravili Franco Moretti, Barbara Piatti in jaz, ter zastavil tale vprašanja: Kako uporabna je avtorjeva geografija? V čem je korist t. i. oddaljenega branja, ki ga omogočijo literarni zemljevidi, v primerjavi s t. i. natančnim branjem literarnih tekstov? In ali bi morali raziskovalci literature, ki se lotijo kartiranja, kartirati posamezne tekste ali velike skupine tekstov?

Literatura

Döring, Jörg. “Distant Reading. Zur Geographie der Toponyme in Berlin-Prosa seit 1989.” Zeitschrift für Germanistik N. F. 18 (2008): 596–620.

Genette, Gérard. Paratexts. Trans. Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Monmonier, Mark. How to Lie with Maps. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel 1800–1900. London: Verso, 1998.

– – –. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London: Verso, 2005.

Nagel, Siegfried Robert. Deutscher Literaturatlas. Die geographische und politische Verteilung der deutschen Dichtung in ihrer Entwicklung nebst einem Anhang von Lebenskarten der bedeutendsten Dichter. Vienna: Fromme, 1907.

Piatti, Barbara. Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen: Wallstein, 2008.

Schnabel, Johann Gottfried. Insel Felsenburg. Mit Ludwig Tiecks Vorrede zur Ausgabe von 1828. Ed. Volker Meid and Ingeborg Springer-Strand. Stuttgart: Reclam, 1998.

Staffel, Tim. Terrordrom. Munich: List, 2002.

Stockhammer, Robert. Die Kartierung der Erde. Macht und Lust in Karten und Literatur. Munich: Fink, 2007.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop